×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیکتاب های بهائیپژوهشنامهعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائیواصلاننقطه نظرنگاهرگ تاکتاریخ نبیلکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
کتاب مستطاب ایقان
1389/09/10
کتاب مستطاب ایقان یکی از آثار مهم استدلالی حضرت بهاءالله است که حضرت ولی امرالله آن را این گونه توصیف می فرمایند:در بين جواهر اسرار مخزونه و لآلی ثمينۀ مکنونه که از بحر زخّار علم و حکمت حضرت بهاءالله ظاهر گرديده اعظم و اقدم آن کتاب مستطاب ايقان است که در سنين اخيرۀ دورۀ اقامت بغداد (١٢٧٨ هجری مطا ...
ادامه مطلب
جواهر الاسرار
1389/08/17
این لوح مبارک در بغداد قبل از اظهار امر در باغ رضوان و بعد از مراجعت از سلیمانیه کردستان در جواب سؤالات حاجی سید محمد مجتهد اصفهانی، از شاگردان طراز اول مرحوم شیخ مرتضی انصاری، ساکن نجف از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است. او که پس از مذاکرات لازمه آئین بهائی را تصدیق کرد، امر مبارک را در محضر عموم طل ...
ادامه مطلب
پیام ملکوت
1389/08/17
کتاب «پیام ملکوت» مجموعه ای از نصوص مبارکۀ بهائی از بنیانگذاران دیانت بهائی در بارۀ اصول تعالیم بهائی از جمله دوازده تعالیم آن است که توسط فاضل فقید جناب عبدالحمید اشراق خاوری جمع آوری شده است. کتاب از جمله شامل مواضیع ذیل است:تحرّی حقيقت؛ بشارات کتب مقدّسه در بارهء ظهور مربّی آسمانی و موعود جميع ...
ادامه مطلب
لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس»
1389/08/18
لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس» از آثار حضرت بهاءالله است که  در عکا در جواب سؤال مفتی عکا شیخ محمود نازل شده. مشارٌ الیه که به تعصّب و لجاج مشتهر و معروف بود به دین بهائی اقبال نمود و در حلقهء مؤمنين درآمد و چنان مشتعل و منجذب گرديد که مجموعه ای از اخبار و احاديث مأثورهء اسلامی مربوط به عكّا و مقام ...
ادامه مطلب
لوح توحید
1389/08/18
لوح توحید از آثار حضرت بهاءالله است که در آن به ابدع بیان در بارۀ سه عالم حق و امر و خلق توضیح می فرمایند. براساس آن، عالم حق غیر قابل وصف و دست نیافتی است و به این جهت راه ارتباط خلق با آن، از طریق عالم امر است که همان مرتبۀ مظاهر ظهور الهی یعنی رسل و انبیاء می باشد. این لوح مبارک، از جمله رافع شبه ...
ادامه مطلب