×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
ولوله در شهر ۱
1389/08/17
ولوله در شهر ۱ پاسخی است به ویژه نامۀ غیر متعارف  ۶۴ صفحه ای شمارۀ ۲۹ «ایّام» روزنامۀ جام جم، مورخ ۱۳۸۶/۶/۶ كه در آن  سعی كرده اند بهائیان را ضد اسلام و وطن فروش جلوه دهند. درحالی كه ایران عزیز زادگاه آئین بهائیان است و به آن عشق می ورزند، و نیز ایشان تنها كسانی هستند كه جز خود مسلمین حقانیّت اسلام را رسماً و بدون هیچ مصلحتی قبول دارند.
 
 
 
    * قلقلک!  
 
  
 
 
 

 

نظر خود را بنویسید