×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیکتاب های بهائیپژوهشنامهعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائیواصلاننقطه نظرنگاهرگ تاکتاریخ نبیلکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام بیت العدل اعظم مورّخ ۱ فروردین ۱۳۹۰مطابق ۱ شهرالبهاء ۱۶۸
1388/12/24
۱ شهرالبهاء ۱۶۸۱ فروردین ۱۳۹۰ ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند دوستان عزیز و باوفا، فرارسیدن نوروز باستانی، جشن فرخندۀ ایرانی، پایان ایّام مبارک صیام و حلول سال نو را مغتنم شمرده اشواق قلبیّۀ خود را به فرد فرد شما عزیزان، بندگان حضرت رحمان و از طریق شما به تمامی ملّت ش ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم به بهائیان ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
1389/02/21
//new.universal-house-of-justice-messages.org/payam/2011-05-14.html پیام ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۰۱۷ شهرالجمال ۱۶۸۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ پیروان جان‌فشان جمال قدم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند دوستان عزیز و محبوب، سوّمین سالگرد مسجونیّت اعضای هیئت سابق یاران یادآور شرایط دردناکی می‌باشد ...
ادامه مطلب
پیام ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ بیت العدل اعظم الهی دربارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE)
1389/03/26
۱۳ شهرالنّور ۱۶۸۲۷ خرداد ۱۳۹۰ احبّای عزیز الهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند ای حبیبان باوفا، (۱)           خبر یورش ماٴمورین امنیّتی به منازل بعضی از همکاران مؤسّسۀ علمی آزاد و دست‌گیری جمعی از آن خادمان فداکار موجب نهایت تأثّر گردید امّا گزارشات واصله از عزم راسخ‌ شما عزیزان در استم ...
ادامه مطلب
پیام ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ بیت العدل اعظم
1390/12/11
۵ ایّام هاء ۱۶۸۱۱ اسفند ۱۳۹۰احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایندماه مبارک صیام که هر ساعتی از آن به فرمودۀ قلم اعلی به فضیلتی مخصّص است فرا رسیده و دل‌باختگان جمال جانان در سراسر جهان آماده‌اند تا از قوای مکنونۀ روحانیّۀ این ایّام بهرۀ وافر برند و روح و جان را نشئه‌ای ...
ادامه مطلب
پیام نوروز ۱۳۹۱ بیت العدل اعظم خطاب به پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران
1390/12/29
نوروز ۱۳۹۱ پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند با قلوبی سرشار از محبّت و اشتیاق، فرا رسیدن عید سعید نوروز را به آن عاشقان جمال رحمان و همۀ ایرانیان پاک‌جان تبریک می‌گوییم. بهار ظاهری به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء نمادی است از بهار روحانی و همان ‌گونه که این تجدید فصل به عالم طبیعت ...
ادامه مطلب