×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
کتاب مستطاب ایقان
1389/09/10

کتاب مستطاب ایقان یکی از آثار مهم استدلالی حضرت بهاءالله است که حضرت ولی امرالله آن را این گونه توصیف می فرمایند:

در بين جواهر اسرار مخزونه و لآلی ثمينۀ مکنونه که از بحر زخّار علم و حکمت حضرت بهاءالله ظاهر گرديده اعظم و اقدم آن کتاب مستطاب ايقان است که در سنين اخيرۀ دورۀ اقامت بغداد (١٢٧٨ هجری مطابق با ١٨٦٢ ميلادی) طيّ دو شبانه روز از قلم مبارک نازل گرديده و با نزول آن بشارت حضرت باب تحقّق پذيرفت و وعدۀ الهی که حضرت موعود بيان فارسی را که ناتمام مانده تکميل خواهد فرمود بانجاز پيوست. اين کتاب مبين و رقّ متين در جواب اسئلۀ جناب حاجی ميرزا سيّد محمّد خال که در آن اوان هنوز بامر مبارک اقبال ننموده و با برادر خود جناب حاجی ميرزا حسينعلی عازم زيارت مشاهد مشرّفه بوده‏اند صادر گرديده است.
 اين منشور جليل نمونۀ کامل از منشآت نثر پارسی است که دارای سبکی بديع و لحنی مهيمن و منيع و از لحاظ استحکام بيان و قوّت برهان بی نظير و در فصاحت و بلاغت بی بديل و مثيل و کاشف نقشۀ عظيمۀ الهيّه جهت نجات عالم بشريّه است و در بين آثار و صحف بهائی پس از کتاب مستطاب اقدس اعظم و اشرف از كلّ محسوب است. با ظهور اين کتاب مستطاب و فصل الخطاب که مفتاح معضلات کتب سماويّه است و بفاصلۀ قليل قبل از اعلام امر حضرت ربّ الارباب از سماء ارادۀ الهی نازل گرديده بيان دانيال نبی که می فرمايد «لانّ الكلمات مخفيّة و مختومة الی وقت النّهاية» اکمال پذيرفت و ستر از كلمات کتاب برداشته شد و ختم «رحيق مختوم» باصابع حيّ قيّوم گشوده گرديد و رائحۀ مشک فام «ختامه مسک» مشام مشتاقان و طالبان کؤوس ايمان را معنبر و معطّر نمود.
 
اين سفر قويم که ازيد از دويست صفحه است حقيقت و وحدانيّت الهيّه را که ماو راء ادراک عقول و مافوق عرفان نفوس و مبدأ ظهورات ربّانيّه و منشأ حقايق روحانيّه و ذات قديم و عليم و حکيم و قادر علی الاطلاق است اعلام و وحدت شرايع رحمانيّه و عدم انقطاع فيض صمدانيّه و تکميل هر شريعت لاحقه و توحيد تعاليم اساسيّۀ مظاهر مقدّسه و حقّانيّت کتب و صحف سماويّه و واجد بودن مطالع سبحانيّه دو مقام توحيد و تحديد يعنی اشراقات الهيّه و حدودات بشريّه را تبيين و تشريح مينمايد و نيز مراتب جهل و عماء و غفلت و ضلالت علماء و پيشوايان قوم را در هر زمان توضيح و معانی بيانات متشابهۀ انجيل و آيات قرآنيّه و اخبار و احاديث مأثورۀ اسلاميّه را که پيوسته مورد تعبيرات و تفسيرات مختلفه و سوء تفاهمات کثيره بوده واضح و آشکار ميسازد.
 
در اين کتاب مقدّس شرايط سالکين سبيل معرفت و طالبين حقيقت تشريح و حقّانيّت امر حضرت باب و عظمت ظهور مبارکش اثبات و مراتب انقطاع و فداکاری و جانبازی تابعانش تقدير و نصرت و غلبۀ کلّيّۀ ظهور مقدّسی که باهل بيان وعده داده شده پيش بينی گرديده است. همچنين طهارت و معصوميّت حضرت مريم تصريح و مقام ائمّۀ اطهار تجليل و شهادت حضرت سيّد الشّهداء و علوّ درجات آن جنديّ شجيع الهی تکريم و معانی كلمات رجعت و قيامت و خاتميّت و يوم الجزاء و غيره تبيين گرديده و مراحل ثلاثۀ ظهورات ربّانيّه تعليم و توضيح و معانی دقيقه «مدينۀ الهی» و تجديد اين مدينۀ مقدّسه يعنی شريعت الهيّه در ميعاد مقرّر برای هدايت نفوس و تربيت اهل عالم تقرير و تفصيل شده و بطور كلّی ميتوان گفت که در بين کتب و آثاری که از قلم ملهم شارع امر بهائی نازل گرديده کتاب مستطاب ايقان بنفسه نظر بحلّ مشاكل و غوامض آيات الهيّه که لازال عدم فهم آن سبب تخالف و تنافر احزاب و امم عظيمه بوده اساس متين و استواری جهت وحدت كلّ ملل و نحل و ائتلاف اقوام و مذاهب متنوّعه برقرار نموده است.
 
                                                                                               (کتاب قرن بديع، صص ٢٨٥-٢٨٧)

 


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید