×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
لوح توحید
1389/08/18

لوح توحید از آثار حضرت بهاءالله است که در آن به ابدع بیان در بارۀ سه عالم حق و امر و خلق توضیح می فرمایند. براساس آن، عالم حق غیر قابل وصف و دست نیافتی است و به این جهت راه ارتباط خلق با آن، از طریق عالم امر است که همان مرتبۀ مظاهر ظهور الهی یعنی رسل و انبیاء می باشد. این لوح مبارک، از جمله رافع شبهۀ ادعای الوهیّت توسط حضرت بهاءالله است.

حضرت عبدالبهاء مبیّن و جانشین حضرت بهاءالله نیز در قسمتی از «کتاب مستطاب مفاوضات» و نیز جانشین حضرتشان، حضرت شوقی ربانی مبین و ولی امر بهائی، در «توقیع دور بهائی» توضیحاتی ارائه می فرمایند که هم مضمون «لوح مبارک توحید» است. این دو قسمت را نیز در دو فایل ضمیمه ملاحظه می فرمایید.


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید