×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس»
1389/08/18

لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس» از آثار حضرت بهاءالله است که  در عکا در جواب سؤال مفتی عکا شیخ محمود نازل شده. مشارٌ الیه که به تعصّب و لجاج مشتهر و معروف بود به دین بهائی اقبال نمود و در حلقهء مؤمنين درآمد و چنان مشتعل و منجذب گرديد که مجموعه ای از اخبار و احاديث مأثورهء اسلامی مربوط به عكّا و مقام و اهمّيّت آن مدينهء مقدّسه تنظيم نمود. بعضی از این احادیث در آخر لوح مبارک حضرت بهاءالله خطاب به شيخ محمّد تقی اصفهانی  معروف به نجفی، مذکور است.

در «تفسیر سورۀ والشّمس» حضرت بهاءالله علاوه بر تفسیر سورۀ مزبور از قران مجید، روش صحیح تفسیر را نیز توضیح می فرمایند.

)با استفاده از کتاب «قرن بدیع»، ص ۳۸۶و کتاب «گنج شایگان»، ص۲۰۹)

 

 


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید