×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
سیاست و مداخله در آن
1387/10/10
ولوله در شهر ۱در این مختصر سعی می شود مبحث سیاست با توجّه به برخی جنبه ها از جمله تعریف سیاست، تعریف حزب، ارتباط سیاست و حزب، سیاست الله و حزب الله، عدم مداخله بهائیان در امور سیاسی و علّت آن را قدری روشن سازد. بدیهی است كه این بحث بسیار گسترده و دارای تنوّعی خاصّ می‌باشد و مسلماً نمی توان حقّ مط ...
ادامه مطلب
شباهت های...!
1387/10/10
ولوله در شهر ۱علاوه برردّیّه هائی امثال ایّام كه به ظاهرتوسّط یك روزنامه منتشر شده، و یا فصل نامۀ شمارۀ 17، كه دو ماه پس ازآن توسط مؤسّسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی دردسترس عموم قرارگرفت، ردّیّه هائی نیزدراین 30 سال نشر یافته كه آشكارا توسّط مقامّات مسئول دولتی تهیه گردیده است، و ازاین جهت می توان ...
ادامه مطلب
شعر طنز
1387/10/10
ولوله در شهر ۱اصولاً یكی از روشهای نا جوانمردانه كه نشان از ضعف صاحبان آن و تهی بودن ادعايشان از منطق و دلیل محكم دارد، دادن نسبت های نادرست و ناروا ودروغ به گروهها واقليت هاي سیاسی و مذهبی یا افرادي بوده است كه با ايشان دشمني داشته اند. ايشان با هرفرد يا گروهي كه مخالف بودند وقصد خراب كردن وجهه ...
ادامه مطلب
شکوه ای شورانگیز
1387/10/10
ولوله در شهر ۱صد و شصت وچهار سال است كه آنچه خواسته ای با من كرده ای. به زندانم فكندی، كتكم زدی و شكنجه ام نمودی، به زنجیرم كشیدی، همسر و فرزندانم را كشتی، پدر و مادرم را ربودی و نابود نمودی، مرا نجس و پلید شمردی و از من دوری گزیدی، به رویم تف انداختی، تحقیرم نمودی، از كار و شغل و تحصیل علم محروم ...
ادامه مطلب
صبحی و آوارۀ طناب های پوسیدۀ ردّیّه نویسان قبل و پس از انقلاب
1387/10/10
ولوله در شهر ۱همان طوركه هموطنان عزیز آگاهی دارند، هنگام آمدن هریك از ادیان آسمانی، اكثر رؤسای سیاسی و مذهبی به مخالفت با آنان برمی خاستند.علاوه برایشان نفوسی نیز بودند كه اول به آن ادیان ایمان می آوردند، ولی پس از مدّتی به علّت غفلت و غرور و ریاست طلبی و حسد و عدم تقوی و اسیری دردست نفس و هوی، ا ...
ادامه مطلب