×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
دربارۀ صفحۀ ۳۳ایّام، مطلب «با اسرائیل، در سال های اخیر»
1387/10/10

ولوله در شهر ۱


مدت ها قبل بودكه تهمت قاچاق لنزعینك از اسرائیل به ایران را بعضی رسانه ها به تقلید ازهم منتشركردند و آن را به تشكیلات بهائی ربط دادند. اینك ایّام نیزآن راجزء مطالب تحریك آمیز خود تكرار كرده است. درذیل قسمتی از پاسخ های جامعۀ بهائی و دیگران راكه همان ایّام ارائه شده ولی متأسّفانه رسانه های مزبور حسب المعمول از نشر آن خودداری كردند، تقدیم هموطنان عزیزمی كند.

حضرت حسین بن علی فرمود: «لا ایمانَ ِلمَنْ لا حَیاءَ لَهُ»[i] (ایمان ندارد كسی كه حیا ندارد).

28 سال است كه بعضی رسانه های عمومی درایران عزیز، به قلم های جفا، پرده های حیاء دریده اند ونه تنها علیه بهائیان، بلكه علیه یكدیگر، كه برادر دینی اند نیزمطلب می نویسند. خوشا آنان كه در فضای امروز ایران نیز می توانند مظلومیّت حسین عزیز را، كه بی حیا های دوران، خود را به او منتسب می دانند،حس كنند.
روزنامۀ پرتو سخن كه گویا در چهارشنبه 20 دی 1385تازه از خواب بیدار شده، خبری راكه چند ماه پیش با آب وتاب در بعضی روزنامه ها وصدا و سیما (اخبار8:30كانال 2) پخش شده و پاسخ جامعۀ بهائی نیز دربارۀ آن به اهلش داده شده، باهمان شكل و بدون ذكر كوچكترین تاریخی از وقوع خبر مزبور، درشمارۀ 362، صفحۀ 2 چاپ نموده است. البته گمان نفرمایید این قبیل روزنامه ها از اصل ماجرا اطلاع ندارند، ولی قضیّه برسرچیز دیگری است كه پرداختن به حقیقت آن برعهدۀ اهل بهاء نیست بلكه برعهدۀ ملّت عزیز ایران است تا با انصاف و تقوی و حیاء و با ناظ ردانستن خدا آن را آشكارسازند. زیرا 163 سال است كه بهائیان سعی نموده اند با تحمّل شدیدترین عذاب ها حقایق را بر ایرانیان عزیز آشكارسازند و اینك احساس می كنند ملّت عزیز ایران دیگر فهمیده اند كه آیین و جامعۀ بهائیان چیزی نیست كه بی انصافان بی حیاء تصویر می كنند، وحال وقت آن رسیده است كه بداننداین آیین مبین چیست.

خبر پرتو چنین است، «به دنبال ورود محموله ای ازعدسی عینك توسط یك شركت در كاشان به گمرك اصفهان، با بررسی های انجام شده وبا وجود ارائه مدارك مجعول مشخّص شد، كالای وارد شده متعلّق به فردی بهائی وقاچاق بوده كه بخشی ازآن متعلّق به رژیم صهیونیستی است» و در ادامۀ خبر،«فردی بهائی» را تبدیل به «تشكیلات بهائیّت» كرده ونوشته است، «تشكیلات بهائیّت با وقوف برحسّاسیّت موضوع ارتباط بهائیّت ایران با رژیم صهیونیستی، قبل ازانتقال كالا به اصفهان درصدد ازبین بردن محموله مذكوربرآمد.» «پرتو» تیتراین خبر را درصفحۀ اوّل خود نیز چاپ كرده است. بنده دراین جا نمی خواهم كم وكیف ماجرا را كه جامعۀ بهائی به موقع خود آن را بیان نمود وطبق معمول، رسانه ها هم آن را منتشر ننمودند، بازگو كنم، بلكه بیشتر می خواهم ایشان را به خود ایشان بشناسانم تا فكری به حال مظلومیّت حضرت رسول(ص) وائمۀ اطهار (ع) نمایند كه ارواح مقدّسه شان در دست بی انصافانی كه خود را به ایشان منتسب می سازند ولی مخالف رضای آنها می گویند و می نویسند وعمل می كنند، اسیر است.

چون این مختصر گنجایش تفصیل ندارد، فقط به یك علامت ازعلائم این بی حیائی می پردازم، كه عاقل منصف را اشارتی بس است. درهمان شماره و در همان صفحه این خبر نیز چنین آمده است:
چه كسی سفرۀ 200 میلیاردی مافیای دارو را جمع می كند؟ با وجود حدود چهل هزار بیمارخاص دركشور،سالانه حدود دویست میلیارد تومان یارانه ازبیت المال پرداخت می شود كه بخش قابل توجّهی ازاین مبلغ هنگفت، سهم مافیای داروست. به گزارش بازتاب درهیچ جای دیگر دنیا، دولت یارانۀ دارو را به بازار پرداخت نمی كند بلكه آن را مستقیم به بیمار می دهد. اما در ایران مافیای دارو كه شامل تعدادی شركت دولتی وخصوصی است، با جلوگیری از اجرای این سیستم، بر پرداخت مبلغ هنگفت یارانه دارو به شركت های دارویی اصرار دارد و این روند باعث شده تا دارویی مانند NEUseven كه با قیمت گزاف هرآمپول سه میلیون تومان وارد می شود و تقریبأ به صورت رایگان به بیماران فروخته می شود، درمواردی برای جراحی های زیبایی استفاده شده و بخشی از آن نیز از كشور خارج شود.

از این قبیل اخبار مافیایی درروزنامه ها پراست. امّا معلوم نیست چرا روزنامه پرتو نه این خبر را همچون خبر مربوط به فرد بهائی مذكور، درصفحۀ اوّل می آورد، ونه اتهام شركت های مزبور را به پای اعتقادات دینی كل ملّت ایران و شركت های دولتی و خصوصی می گذارد. آری برای گریز از این وا نفسای فساد اقتصادی كه خود مسؤولین محترم مملكت برآن معترفند، بعضی ناجوانمردانه به دنبال فرد یا جامعه ای هستند كه بتوان آن را وجه المصالحه و یا به قول روانشناسان اجتماعی، سپربلای مفسدین بی انصاف ساخت. امّا حاشا كه بی انصافان از این طریق به مقصود خود رسند، چه كه محتسب و منتقم حقیقی و خدای عادل دركار است. درگذشتۀ ایّام نیز هم در عصر قاجار و هم در دوران پهلوی بی انصافان بارها جامعۀ بهائی را سپربلای خود كردند، ولی نتیجۀ آن جز رو سیاهی در پیشگاه الهی نبود و آنها نتوانستند سدراه آیین جدید الهی گردند. حال نیز چنین است. امّا اینك به عللی كه خارج ازاین بحث است، ایرانیان عزیز با كسب تجربۀ همراه با رنج از یك قرن و نیم اخیر دریافته اند كه راست را چگونه از كژ باز شناسند. ما اهل بهاء در راه این بازشناسی جانمان را بركف اخلاص تقدیم هموطنان عزیزمان می كنیم تاحتّی اگر لازم است یك بار دیگر سپربلا شویم تا این ملّت شریف دوست حقیقی خود را بشناسد، ودر یابد كه تنها علّت این همه بمباران تبلیغات سوء163 ساله علیه اقلیّتی مظلوم، این است كه ایرانیان از آیین و تعالیم آسمانی جدید برخاسته از وطنشان بی اطّلاع مانند.

امّا از آنچه نگاشته شد همچوگمان نرود كه اهل بهاء بغض امثال «پرتو سخن» را دارند، نه قسم به خدا! حرف دل ما این است كه،ـ«‌‌‌‌ألَمْ یأ ن ِ لِلَذینَ آمَنوا أنْ تَخْشَعَ قُلوبُهُمْ لِذِكْر ِ اللهِ وَ مانَزَلَ مِنَ الْحَقّ ِ؟»[ii] (آیا زمان آن برای مؤمنین نرسیده است كه دل های شان برای ذكرخدا وآنچه ازحق نازل شده، خاشع و ترسان گردد؟). حقایق روشن خواهد شد. دوستدارتان

کشف جدید روزنامه کیهان

هردم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد.
بهرام نیک آئیِن, شهریور 1385، سایت اوهام زدائی
روزنامه کیهان تحت عنوان «بهائیان و قاچاق کالا (خبر ویژه)» چنین می نویسد: «عنصر بهائی ساكن كاشان (شهرك صنعتی جعفرآباد) قاچاقچی از آب درآمد. این بهائی قاچاقچی طی یك عملیّات تعقیب و مراقبت دستگیر و نزدیك دو میلیارد تومان كالای قاچاق او ضبط شد.» این خبر مهم را کیهان به اطّلاع خوانندگان خود می رساند و فراموش نمی کند که آن قاچاقچی بهائی بوده است. و چون یک قاچاقچی بهائی بوده است نتیجه می گیرد که همه بهائیان قاچاقچی هستند.

آیا این شخص واقعاً بهائی بوده است یا نه ما اطّلاعی نداریم. ولی مسئله از آنجا برای ما اهمیّت پیدا می کند که قاچاقچی در رابطه با اعتقاد دینی او معرفی می شود. سؤال ما اینجا است که آیا تنها همین یک قاچاقچی در ایران بوده است؟ آیا میلیاردها دلار اجناس قاچاق که به ادّعای خود دست اندرکاران رژیم در بازار ایران موجود هست قاچاقچی های آنها را نمی شناسید؟ کشوری که دارای ده ها گمرک آزاد است که دولت هیچ گونه کنترلی بر آنها ندارد در دست چه اشخاصی است؟ آیا اجناسی که از این گمرکها سرازیر بازار ایران می شوند توسّط کدام قاچاقچیان وارد ایران می شود؟ و دین این قاچاقچیان چیست؟

یک بخت برگشته ای که لِنز عینک وارد کرده است متّهم می شود که قصد ضربه زدن به اقتصاد کشوراسلامی دارد. آیا نباید سؤال کرد که چه بر سر اقتصاد کشور آورده اید که با چند لنز عینک آسیب پذیر شده است؟؟

البته ما معتقد هستیم که هر خطا کاری باید مجازات شود. ولی بارها گفته ایم و باز هم می گوئیم که متّهم را با عقائد او معرفی کردن کاری است نا صواب و آنهائی که به چنین شیوه هائی متوسّل می شوند هدفی جز آشوب و برادر کشی ندارند.

آیا بهتر نیست که بجای افشاندن تخم کینه و دشمنی نهال دوستی بنشانید؟ امروز بیشتر از هر روزی کشور ایران احتیاج به دوستی و برادری بین همه ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب و قومیّت دارد.

خداوند همه بندگان خاطی را به راه راست هدایت فرماید.

پاسخ مسؤولین جامعۀ بهائی

30/6/85
احبّای عزیز ملاحظه فرمایند:
با تحیّت و ثنا در تاریخ هشتم شهریور ماه 85 در روزنامه كیهان مطلبی مبنی بر ورورد غیر قانونی شیشه عینك از كشور اسرائیل توسط یكی از بهائیان درج شده و مطلب مشابهی نیز در روز 22/6/85 در شبكه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ساعت 30/8 پخش شد. در این خصوص از طرف احبّاء پرسش های زیادی بعمل آمده و تقاضا نمودند كه در جریان واقعیّت امر قرار گیرند. لذا پس از بررسی های لازم مطالب ذیل جهت اطلاع یاران عزیز مرقوم می گردد.

تعداد 1683 كارتن شیشه خام عینك طبّی و بعضاً نمره شده به صورت استوك (ته انباری) مشتمل بر تولیدات بیش از چهل شركت تولید كننده از كشورهای مختلف بوسیله یك نفر از كشور كانادا خریداری و از طریق امارات و گمرك چاه بهار طی مراحل قانونی و با پروانه سبز گمركی وارد كشور شده. گویا یك كارتن از این محموله كه شامل /150 جفت شیشه پلاستیك نمره شده، از تولیدات كشور اسرائیل كه مربوط به 38 سال قبل بوده، از جمله این محموله بوده كه غیرقابل مصرف می باشد. ارزش این محموله كه بنا بر دلایل نامعلوم توقیف شده حدود یكصد میلیون تومان می باشد و هم اكنون در گمرك اصفهان می باشد و موضوع از طریق مراجع قضایی در دست بررسی است.

امیدواریم كه مسئولین محترم روزنامه كیهان جوانب انصاف را كه از خصیصه بارز دیانت مقدّس اسلام است رعایت فرمایند. همچنین بنا به تأكیدات مسئولین محترم قوّه قضائیّه تا جرمی از طرف دستگاههای قضائی محرز نگشته از طرف رسانه های گروهی افراد را متهم نفرمایند. از حق تعالی می طلبیم هر چه زودتر این ابهامات مرتفع و حقایق روشن گردد.
با تقدیم تحیّات، یاران ایران 
  [i]اصول كافی، ج 3، ص166.

[ii]قران كریم،حدید، 15

مقاله قبلی

مقاله بعدی

نظر خود را بنویسید