×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیکتاب های بهائیپژوهشنامهعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائیواصلاننقطه نظرنگاهرگ تاکتاریخ نبیلکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام نوروز ۱۳۹۸ بیت العدل اعظم
1398/01/12
 برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/281 پیام نوروز ۱۳۹۸ نوروز ۱۳۹۸ یاران و یاوران حضرت رحمان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند بهار آمد و چرخ طبیعت دور دگر زد.  موسم جدید است و فصل بدیع، لازمه‌اش درخشش آفتاب تابان است و ریزش باران و وزش نسی ...
ادامه مطلب
ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به یکی از بهائیان راجع به ازدواج با خویشاوندان
1397/12/21
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/274 ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به یکی از احبّا (از:  مرکز جهانی بهائی)۱۵  ژانویه  ۲۰۱۰ارسال از طریق الکترونیکیجناب آقای...کانادابرادر عزیز روحانی،نامۀ الکترونیکی موّرخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹ آن برادر ...
ادامه مطلب
تقاضا از آقای سروش برای بازنگری نظراتشان راجع به بهائیان در برنامۀ پرگار
1397/12/21
برگرفته از: //news.gooya.com/2019/03/post-24230.php تقاضا از آقای سروش برای بازنگری نظراتشان راجع به بهائیان در برنامۀ پرگار در اسفند 1397 در برنامۀ پرگار در تلویزیون بی بی سی با عنوان «مناظره های انقلاب، دو مهمان، چهل سال بعد» آقای سروش در جواب سؤالات تهیه کننده و مجری ...
ادامه مطلب
پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیت العدل اعظم خطاب به پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران
1397/02/24
//www.payamha-iran.org/node/269۱۶  شهرالجمال  ۱۷۵۲۳  اردیبهشت  ۱۳۹۷پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایندحضور شکوهمند نمایندگان منتخب جوامع ملّی بهائی از ۱۶۶ کشور جهان در ارض اقدس به منظور شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی و انت ...
ادامه مطلب
پیام رضوان ۲۰۱۸ بیت العدل اعظم
1397/02/10
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/268 21-04-2018پیام رضوان ۲۰۱۸ بیت العدل اعظم ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان ۲۰۱۸ میلادی (۱۷۵ بدیع)(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبو ...
ادامه مطلب