×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان ۱ دسامبر ۲۰۲۱
1400/10/16
//www.payamha-iran.org/node/۳۴۷ ۱ دسامبر ۲۰۲۱ خطاب به بهائیان جهان ترجمه‌ای ازپیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی) ۱  دسامبر  ۲۰۲۱دوستان عزیز و محبوب،تأمّل در بزرگداشتی که چ ...
ادامه مطلب
پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ بیت العدل اعظم خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاره ای
1400/10/16
//www.payamha-iran.org/node/350پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ بیت العدل اعظم خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاره ای ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱دوستان عزیز و محبوب،در پیام رضوان امسال توصیف نمودیم که چگونه عالم بهائی طیّ یک ربع قرن تقلیب و تحوّلی یافت که آن را به کسب قابلیّتی بی مثیل برای یا ...
ادامه مطلب
پیام ۳ ژانویه ۲۰۲۲ بیت ‌العدل اعظم خطاب به اعضای هیئت معاونت در سراسر جهان
1400/10/16
//www.payamha-iran.org/node/351 3 ژانویه 2022 خطاب به هیأت معاونت در سراسر جهان ترجمه‌ای ازپیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به اعضای هیئت معاونت در سراسر جهان(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی) ۳  ژانویه  ۲۰۲۲دوستان عز ...
ادامه مطلب
مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی از عهد آدم تا وحدت عالم- نسخۀ جدید
1400/10/16
  مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهیاز عهد آدم تا وحدت عالم حضرت ولیّ امرالله جلّ سلطانه در ماه می 1953 پیام مبارک خود را خطاب به کنفرانس بین القارّات آمریکا مرقوم فرمودند و توسّط حضرت امة البهاء روحیه خانم در کنفرانس مزبور خوانده شد. در این پیام ده مرحله از مراحل سی ...
ادامه مطلب
پیام رضوان 2021 بیت العدل اعظم (178 بدیع)
1400/02/2
//www.payamha-iran.org/node/334 پیام رضوان 2021 مطابق 178 بدیعترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان ۲۰۲۱ میلادی ( ۱۷۸ بدیع)(هیئت بین المللی ترجمه به زبان فارسی) ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند دوستان عزیز و محب ...
ادامه مطلب