×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ بیت العدل اعظم خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاره ای
1400/10/16

//www.payamha-iran.org/node/350

پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ بیت العدل اعظم خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاره ای

 

۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

دوستان عزیز و محبوب،

در پیام رضوان امسال توصیف نمودیم که چگونه عالم بهائی طیّ یک ربع قرن تقلیب و تحوّلی یافت که آن را به کسب قابلیّتی بی مثیل برای یادگیری، رشد، و خدمت به عالم انسانی موفّق نمود. هرچند دستاوردهای این دوره بس درخشان بود ولی باید تحت الشّعاع توفیقاتی قرار گیرد که در پیش است. جامعۀ بهائی در اختتام سلسلۀ جدید نقشه ها، می باید قابلیّت هایی را کسب نموده باشد که در حال حاضر به راحتی مشهود نیست. شما در مشاورات چند روز آینده تان آنچه را که لازمۀ ایجاد یک چنین جامعۀ مستحکمی است مورد بررسی قرار خواهید داد...

[امضا: بیت العدل اعظم]

کلّ پیام در فایل ضمیمه


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید