×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
چه در بند خاری تو گل دسته بند
1387/10/09

ولوله در شهر ۱


در ص61 ایّام مطلب وكاریكاتوری وجود دارد تحت عنوان «وقتی دانای كل غافلگیرمی شود». لُبّ مطلب جام جم از آوردن چنین مطلبی این است كه بگوید دركتب وآثار بهائی چیزمهمّ و بدرد بخوری وجود ندارد. امّا وقتی به مأخذ یاد شدۀ جام جم مراجعه می شود، ملاحظه می گردد كه نویسندۀ مقاله هدفش این بوده كه اگركسی كتاب یا مطلبی رامی خواند، باید دقیق بخواند. اساساً عنوان مقالۀ آهنگ بدیع نیز دقّت درمطالعات امریّه بوده است واین چیز جدیدی نیست چنانكه از قبل گفته اند «می كوش به هر ورق كه خوانی، تامعنی آن تمام دانی.» امّا چه می شود كرد با روش كودكانۀ جام جم؟ مگرعلمای همۀ ادیان از جمله اسلام به پیروان ادیان مزبورهمین توصیه را بارها نكرده ونمی كنند؟ آیت الله جوادی آملی ومرحوم علّامه طباطبائی نیزگفته اند قران 250 بارما را به تفكر وتعقّل دعوت می كند.[i] به همین دلیل است كه درحدیث می فرماید «یك ساعت تفكّر بهتر از هفتاد سال عبادت است.»

حال كه چنین است و ایراد جام جم درتوهین و تمسخر «دانای كل» به همۀ علمای دینی وغیر دینی بازمی گردد، بایدعلاوه برجامعۀ بهائی ازجوامع اسلامی ومسیحی و یهودی و زردشتی وبودائی و برهمائی وغیره نیزعذرخواهی كند. ای كاش جام جم سیاست زده به جای تحقیر و توهین، قدری درآیات بینّات قرآن كریم و احادیث شرع مبین و نهج البلاغۀ اسدالله الغالب علی بن ابی طالب تفكّرمی نمود تا حقایقی را كه مقاله نویس بهائی نوشته می فهمید. اگرآثار بهائی مهمّ نبود و فاقد مطالب بدرد بخور بود، جام جم كه نباید چنین خود رابه تك وتاب می انداخت. جام جم چون می داندكه صدها نفر از بزرگان جهان به تقدیس وتحسین این آثار پرداخته اند[ii]، وچون می داند بیش از 20000 نفرعاشق شیدائی تحت تأثیر همین آثار وحیانی درمیدان فدا جان به رایگان نثاركرده اند كه گروهی از ایشان ازعلمای شیعه بوده اند، وهم اكنون نیزبیش از7ملیون درسراسرجهان به خدمتش كمربسته اند و در راه ایجاد وحدت و صلح جهانی می كوشند، كودكانه بغض وحسد می ورزد. برای همین است كه اخیراً رسانه ها مشغول تذكّر به هموطنان عزیز هستند كه مبادا بهائی شوند. به عنوان مثال حدود ساعت یك بعدازظهرشنبه 16/7/1386 حجةالاسلام انصاریان در سخنرانی خود كه ازشبكۀ 3 صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران(رئیس جام جمیان) پخش می شد هشدار داد كه همه مواظب جوانان خود باشند چه كه بهائی ها دارند آنها را جذب می كنند. فی الحقیقه، اگرآثار وحیانی بهائی جذّاب قلوب نبود، این همه سر وصدا از صدا و سیما لازم نبود.

ازقضا جامعۀ بهائی متوجّه شده است كه ایشان وامثال نویسندگان جام جم خوب به عظمت واهمیّت دین بهائی و بدیع بودن ومترقّی بودن تعالیم آن پی برده اند كه چنین می گویند وچنین می نویسند. به این خاطر از نویسندگان ایّام تقاضا می كنم دو باره درآثاربهائی كه دردست دارند و تا حال لابلای آن دنبال ایراد گشته اند، این باربه چشم تقوی وتحقیق وانصاف تفحّص كنند تا محبوب ومولای خود را كه 164 است كه آشكارشده بشناسند.

اگر قرار بود بهائیان نیز مانند جام جم وبه همان روش كودكانه عمل كنند، صدها مورد شدیدتر و جود داردكه علمای اسلام نیز، مسلمین عزیز رابه خاطرعدم تفكّر در قرآن واحادیث ملامت كرده، حتی گاهی مورد توهین قرار داده اند. [iii] ازجملۀ این موارد، همان سخنرانی فوق است كه درآن جناب انصاریان ضمن صحبت های خود گفتند كه «مسلمانان ایران درشعاربیست هستند امّا در اخلاق دو» وضمن تعریف اخلاق گفتند منظور از آن تقوی وسایر فضائل اخلاقی است. لابدّ جام جم و ایشان خود پاسخ ملّت عزیز ایران را خواهند داد. كسی با تحقیركسی بزرگ نمی شود. جام جم خودراكوچك كرده است. 


 


[i]نقدوبررسی جنبش اسلامی معاصر، نوگرائی دینی، حسن یوسفی اشكوری،، نشرقصیده، چاپ دوم،1378،ص249.

[ii] درمورد شهادت بعضی از این بزرگان دراین خصوص درهمین مجموعه درمقالات دیگر نمونه هائی ذكرشده مراجعه شود.

[iii] ازجمله رجوع شودبه كتاب مهدی موعود (كه ترجمۀ جلد13 بحارالانوار مرحوم مجلسی است)، چاپ سوّم، صفحات نود وپنج ونود وشش، وكتاب سیاحت شرق، ازمرحوم آیت الله قوچانی.
 
 

مقاله قبلی

نظر خود را بنویسید