×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام ٩ مه ٢٠٢٠ بیت العدل اعظم الهی
1399/03/3

ترجمه‌ای ازپیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۹  مه  ۲۰۲۰

دوستان عزیز و محبوب،

همانطور که تا کنون به خوبی معلوم شده، سال آخر نقشۀ پنج‌ساله چالش‌هایی کاملاً متفاوت با چهار سال قبل در بردارد.  جهان در چنگ ویروس سریع الانتشاری گرفتار است که جان هزاران نفر را گرفته و بخش بزرگی از فعّالیّت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعۀ بشری را به شدّت مختل نموده است.  با این حال جامعۀ بهائی آرامش خود را حفظ کرده و برای رفع نیازهای فوری که با آن مواجه است سریعاً اقدام کرده، راه‌های استمرار حیات جامعه را یافته و در عین حال می‌کوشد تا نقش خود را در برآوردن احتیاجات مادّی و معنوی در اجتماع به طور وسیع‌تری ایفا نماید که پاسخی است مناسب به وضعیّتی اضطراری.  همۀ اقداماتی که تا کنون صورت گرفته مورد تمجید این جمع است.  امّا اکنون می‌خواهیم که مقتضیات سال آینده را به نحوی کامل‌تر بررسی نماییم.  مساعی شما برای پیشبرد نقشه در ماه‌های آخر آن، ناگزیر از طریق مسئولیّت مبرمی که برای هدایت احبّا در نحوۀ برخوردشان با بحرانی جهانی و در حال گسترش بر عهده دارید شکل خواهد گرفت.  این شرایط استثنایی ایجاب می‌کند که مستقیماً شما را مخاطب قرار دهیم.  می‌توانید این پیام را کلّاً یا جزءً به نحوی که مقتضی می‌دانید با جامعۀ خود در میان بگذارید.

هنگامی که تمایل خود را مبنی بر تأسیس پنج‌هزار برنامۀ فشردۀ رشد تا پایان نقشۀ کنونی ابراز داشتیم، کاملاً از وسعت و سنگینی اقداماتی که لازمۀ نیل به آن هدف بود آگاه بودیم ولی شرایط جهان چنین ایجاب می‌نمود.  در آن زمان دعوت نمودیم که تقویت برنامه‌های رشد در همه جا تسریع گردد.  مشاهدۀ اینکه چگونه حامیان امر مبارک قیام به عمل نموده مساعی بی‌سابقه‌ای مبذول داشتند موجب خشنودی این جمع گردید.  جامعۀ بهائی طیّ چهار سال، هم تعداد فعّالیّت‌های اساسی نقشه و هم تعداد شرکت‌کنندگان آن را در سراسر جهان به دو برابر افزایش داد.  تسهیل ورود صدها هزار نفر به آغوش فعّالیّت‌های جامعه در ظرف مدّتی چنین کوتاه، افزایشی در قابلیّت است که در هیچ‌ یک از نقشه‌های قبلی در مجموعۀ فعلی نظیر نداشته است.

بنا بر این، توفیقات بسیاری حاصل شده و این نشانۀ واضحی است از توانایی و اطمینان جامعۀ بهائی.  امّا همانطور که به خوبی می‌دانید بحران کنونی، شرایط پیگیری نقشه را تغییر داده است.  مشاهدۀ تعداد جوامعی که برای تطبیق با این واقعیّت جدید گام‌های مؤثّری برداشته‌اند موجب خرسندی این جمع شده است.  این جوامع دوران فعلی را وقفه‌ای که باید صبورانه تحمّل شود ندانسته‌ بلکه دریافته‌اند که اوضاع جهان نیاز به ارائۀ خدمات سودمند به بشریّت را فوریّت بیشتری بخشیده است.  فعّالیّت‌ها طبعاً باید متناسب با شرایط موجود باشد لذا شکّی هم نباید داشت که اکنون وقت اهداف والا، همّت بلند و جهد بلیغ است.  بدیهی است که منظور از فعّالیّت‌های نقشه پرورش روحیّۀ جامعه‌ای شکوفا است که از طریق آن استقامت در مقابل چالش‌های شدید نیز تقویت می‌گردد.  هدفِ تلاش‌های آموزشی ازدیاد تعداد نفوسی است که بتوانند به رفاه مادّی و معنوی جامعه کمک کنند.  جلسات دعا به رشد و شکوفایی روح خدمت کمک می‌کند و آن را در فرهنگی منبعث از عبادت جمعی تثبیت می‌نماید.  به طور خلاصه، پیشبرد نقشه به معنی ایجاد قابلیّت برای حرکت در مسیر خدمت در هر وقت و هر زمان است که مسلّماً باید لحظاتی را که حامل خطرات شدید در حیات بشری است نیز مانند این زمان شامل گردد.  بنا بر این لازم است گام‌هایی که به‌ منظور یادگیری نحوهء به کار بستن چارچوب عملِ نقشه در موقعیّت کنونی جهان برداشته می‌شود، با جدّیّت ادامه یابد.  این بحران عالم‌گیر بهداشتی به احتمال قوی برای ماه‌ها یا حتّی سال‌ها، کم و بیش تأثیرات مستقیم بر فعّالیّت‌های امری خواهد داشت و تطبیق امور با این اوضاع نباید به تعویق افتد.  در این راستا، مشاورین قارّه‌ای و هیئت‌های معاونت در ظلّ هدایت مدبّرانۀ دارالتّبلیغ بین‌المللی در مساعی خود برای تشویق و ترغیب احبّا و جهت دادن به رویکرد آنان نسبت به کارهای در دست اجرا عزمی راسخ از خود نشان داده‌اند و بدون شک در طیّ چهار دور آینده و بعد از آن نیز بدین‌سان ادامه خواهند داد.

این جمع البتّه آگاه است که بعضی از فعّالیّت‌ها باید متوقّف گردد و تدابیر و روش‌های خاصّی که مناسب شرایط کنونی نیست باید برای مدّتی کنار گذاشته شود.  امّا در حالی‌ که بعضی از امکانات موقّتاً از بین رفته امکانات دیگری به وجود آمده و تمهیدات جدیدی برای تقویت الگوی فعّالیّت‌های موجود ظاهر گشته است.  ارزش انعطاف‌پذیری چون سرمایه‌ای گران‌بها به اثبات رسیده است امّا اهمّیّت مراقبت در حفظ خصیصهء محلّی بودنِ فعّالیّت‌های جامعه نیز روشن شده است؛ مساعی برای پرورش جوامع شکوفا در محلّه‌ها و روستاها و در سراسر محدوده‌های جغرافیایی باید ادامه یابد.  در بعضی موارد شرایط کنونی فرصت‌های غیر منتظره‌ای برای گسترش مشارکت جامعه در جلسات دعا و حلقه‌های مطالعه و برگزاری آن با رعایت اصول ایمنی ایجاد کرده است.  بسیاری از والدین که خانواده‌هایشان در محیط خانه محصورند، از حمایتی که به آنان کمک نموده تا در تربیت روحانی فرزندان‌شان به جای ناظر بودن نقش مشارکت‌کننده داشته باشند، استقبال نموده‌اند.  نوجوانان و گروه‌هایی از جوانان به قدرت و اثر اعمال ساده‌ای از خدمت مشفقانه که با حکمت انجام می‌شود پی برده‌اند.  با این حال، قابل درک خواهد بود اگر شما تصمیم بگیرید که نقشه‌هایی که مستلزم حرکت مهاجرین، راهنمایان و مبلّغین سیّار می‌باشد در بعضی موارد به تعویق افتد.  این مسئله نباید موجب نگرانی شما گردد؛ در ماه‌های آتی می‌توانید شرایط را مجدّداً ارزیابی نمایید.  نقشۀ یک‌سالۀ بعدی می‌تواند فرصتی برای تحقّق اهدافی فراهم آورد که احتمالاً تا پایان نقشۀ کنونی قابل حصول نخواهد بود.

این جمع واقف است که ادامۀ انجام عمل در طول این بحران، در بسیاری موارد شما را تحت فشار مالی قرار خواهد داد و مشکلات اقتصادی که بسیاری از اعضای جامعه با آن مواجه شده‌اند ممکن است منابعی را که به آن متّکی هستید محدود سازد.  اطمینان داشته باشید که آمادۀ کمک به شما هستیم.  نباید هیچ شک و ابهامی وجود داشته باشد که ادامۀ عملکرد مؤسّسات امری در طیّ این دوران ضروری است و فقدان منابع نباید مانعی برای انجام وظایف اساسی آنها گردد.  بدون تردید جمع مؤمنین در هر کشور به یاری شما برخواهند خاست و به خصوص اطمینان داریم که احبّای متمکّن برای کمک به شما پیش‌قدم خواهند شد.

همانطور که آگاهید، در جوامع مختلف طرق مقابله با مشکلات ناشی از این بحران به نحو قابل ملاحظه‌ای متفاوت است و در نتیجه چالش‌هایی که محافل ملّی مختلف با آن مواجهند نیز یکسان نیست.  این چالش‌ها به مرور زمان تغییر خواهد کرد و این نکته سرعت عمل و هشیاری فوق‌العاده‌ای از مؤسّسات محلّی، منطقه‌ای و ملّی می‌طلبد که می‌کوشند تا واقعیّت محیط خود را قرائت کرده برای مواجهه با تحوّلات و امکانات جدید آماده باشند.  مایلیم به شما خاطرنشان سازیم که همکاری شما با مشاورین بسیار حائز اهمّیّت خواهد بود:  این همکاری باید با تعهّد و تداوم همراه بوده، شامل تبادل تقریباً مستمرّی از اطّلاعات و بینش‌ها باشد تا سبب شود که شما با سرعت به نیازهای جامعۀ خود پاسخگو باشید، مشکلات را پیش‌بینی ‌کنید، فرصت‌هایی را که پیش می‌آید مغتنم ‌شمرید، و از ابتکارات نویدبخش حمایت ‌نمایید.  تدابیر مشخّصی که باید توسّط مؤسّسات بهائی اتّخاذ گردد طبعاً بستگی به شرایط مربوطه خواهد داشت.  امّا احبّا در همه جا احتیاج به هدایات روشن و بموقع خواهند داشت.  توجّه خاصّ باید معطوف به کسانی گردد که بیشتر از همه در خطر ابتلا به ویروس و یا اثرات اقتصادی ناشی از آن هستند و رویکردهای خلّاق و سازنده‌ای لازم است که روحیّۀ جمعی جامعه را در دوران سختی و مشقّت حفظ نماید.  شبکه‌های مختلفی از خانواده‌ها، همسایگان، یا گروه‌های دیگر کمک‌های ارزشمندی به بسیاری از افراد ارائه می‌دهند؛ شما باید از کاردانی و تدبیر جوامع خود مطمئن بوده بکوشید تا از استعدادها و نیروهای آنان کاملاً استفاده نمایید.  هر چقدر شرایط در بعضی نقاط بسیار وخیم شده است محافل ملّی در کشورهایی که تا کنون از عواقب شدیدتر این بیماری عالم‌گیر در امان بوده‌اند باید در نظر داشته باشند که امکان وخیم‌تر شدن اوضاع وجود دارد و هر گونه تدارکاتی که اکنون می‌توان پیش از حدوث آن و قبل از اِعمالِ محدودیّت‌های بیشتر منظور نمود، می‌بایست فوراً — بدون هراس ولی بدون تأخیر — آغاز گردد.  محافل روحانی محلّی به خصوص باید توجّه نمایند که احتمالاً چه منابع و وسایلی در اختیارشان قرار دارد که بتواند از رنج و الم در اجتماع وسیع‌تری که خود جزء لاینفکّی از آن هستند جلوگیری نماید و یا آن را تسکین و تخفیف دهد.

وقتی اجتماع گرفتار چنین سختی‌ها و مشقّاتی می‌شود مسئولیّت بهائیان برای کمک سازنده‌ به امور بشری مشخّص‌تر می‌گردد.  این لحظه‌ای است که خطوط عملِ متمایز ولی مرتبط در یک نقطۀ واحد به هم می‌پیوندد، هنگامی که طنین ندای دعوت به خدمت بیش از پیش بلند می‌شود.  فرد، جامعه، و مؤسّسات امری، یعنی سه شرکت‌کنندۀ جدایی‌ناپذیر در پیشبرد تمدّن، در موقعیّتی هستند که ویژگی‌های ممتاز حیات بهائی را نشان دهند، ویژگی‌هایی که در بلوغ بیشتر در انجام مسئولیّت‌ها و در روابط‌شان با یکدیگر منعکس است.  آنها به متجلّی ساختن هر چه بیشتر قدرت اجتماع‌سازی امر الله فراخوانده می‌شوند.  شاید لازم باشد که نهادها و پروژه‌هایی که به اقدام اجتماعی مشغولند به تطبیق رویکردهای خود با نیازهای گستردۀ کنونی بپردازند؛ تلاش به این منظور مطمئنّاً مفهوم و مقصدی عمیق‌تر به برنامه‌های آنها خواهد بخشید.  بعلاوه کمک‌های جامعۀ بهائی به گفتمان‌های جدیدی که در اجتماع متداول است توجّه زیادی به خود جلب نموده و اینجا نیز وظیفه‌ای به وجود آمده که باید به آن توجّه داشت.  در زمانی که فوریّت نیل به سطوح بالاتری از اتّحاد، بر اساس حقیقت غیر قابل انکار وحدت نوع انسان، برای تعداد روزافزونی از مردم جهان آشکار می‌گردد اجتماع نیازمند صداهای رسا و واضحی است که بتوانند آن اصول روحانی را که زیربنای چنین آرمانی است به روشنی بیان نمایند.

شما البتّه همواره واقفید که وظایف و مسئولیّت‌های شما فراتر از ادارۀ امور جامعه و هدایت نیروهایش در جهت تحقّق اهداف متعالی است:  شما طالب افزایش آگاهی نسبت به آن قوای روحانی هستید که هر مؤمن ثابت‌قدم به آن دسترسی دارد و در لحظات احتیاج می‌باید به استمداد طلبیده شود.  این است قوایی که به جامعه استقامت می‌بخشد، اصالتش را تضمین می‌کند و توجّهش را بر مأموریّت الهی‌اش در خدمت به بشریّت و در ارتقای بینش عالمیان نسبت به آینده متمرکز نگه می‌دارد.

امکان این پیش‌بینی نیست که بیماری عالم‌گیر فعلی تا چه حدّ حرکت ملل عالم را در مسیر اتّحاد تحت تأثیر قرار خواهد داد.  امّا شکّی نیست که ماه‌های آینده برای مجهودات جامعۀ بهائی پیامدهای حائز اهمّیّتی در بر خواهد داشت.  براستی جز این نمی‌تواند باشد.  این آخرین سالِ آخرین نقشه از مجموعه نقشه‌های آخرین ربع قرن اوّل از عصر تکوین، بنای شالوده‌ای را به اتمام خواهد رساند که مجموعۀ مشروعات جهانیِ آینده بر روی آن قرار خواهد گرفت.  این است صحنۀ نهایی داستانی شورانگیز که پایانش هنوز رقم نخورده است.

لحظه‌ای نمی‌گذرد که از فکر شما غافل باشیم.  تمامی اعتماد و اطمینان ما به قابلیّت شما در رویارویی با این چالش، ناشی از آگاهی ما از این حقیقت است که ظهیر و معین شما نهایتاً نفس جمال اقدس ابهی است.  در ادعیۀ خود در اعتاب مقدّسۀ علیا از او می‌طلبیم که شما را مجاری خالصی برای نزول فضلش به عالم انسانی نماید.

[امضا:  بیت العدل اعظم]


رونوشت: دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

نظر خود را بنویسید