×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
سربلندی ایران The Glory of Iran به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران
1398/01/22
سربلندی ایران
The Glory of Iran
 
 
به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران
 
 
«ایران مرکز علم و عرفان گردد و ایرانیان جلوۀ عالم انسانی شوند»
 
(از آثار بهائی)
 
تقدیم به آرزومندان آبادانی و سربلندی ایران
 
کتاب «سربلندی ایران»، «The Glory of Iran»، شامل «مجموعه ای از پیام های بیتُ العَدلِ اَعظم و بیانیّه های جامعۀ جهانی بهائی» می باشد که
 
«به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران»
 
منتشر شده است.
 
 
مشخصات کتاب: ناشر «مؤسّسۀ مطبوعات بهائی آلمان»، چاپ نخست، 174 بدیع- 2017 میلادی، هوفهایم- آلمان، شمارۀ استاندارد بین المللی کتاب: 7-883-87037-3-978 «کلّیۀ حقوق قانونی این کتاب برای محفل روحانی ملّی آلمان محفوظ است».
 
در پیش گفتار کتاب چنین آمده است:
 
«بهائیان معتقدند که نوع بشر در مسیر فرایند تکامل جمعی خود در شرف ورود به مرحله ای درخشان است. اگر این فرایند را با مراحل تحوّل زندگی یک فرد مقایسه کنیم می توان گفت که نوع بشر دورۀ طفولیّت را پشت سر گذاشته و به آستانۀ بلوغ یعنی زمان استقرار وحدت عالم انسانی نزدیک تر شده است. آیین بهائی مفهوم جدیدی از دین را که متناسب با این مرحلۀ بلوغ جمعی است ترویج می کند.
 
          علی رغم منازعات شدید دینی در طیّ تاریخ، صاحبان خرد و بصیرت اذعان دارند که دین طیّ قرون متمادی عامل مهمّی در پیشرفت نوع انسان بوده و همواره او را به میدان وسیع اتّحاد سوق داده است. در منظرگاه بهائی هدف اصلی دین در این عصر جدید پیشبرد فرایندی است که مآلاً به تحقّق یگانگی و وحدت نوع بشر خواهد انجامید و اگر دین سبب اختلاف و نزاع گردد عدم دین مرجّح است.
 
          مطابق چنین دیدگاهی می توان گفت که نوع انسان مراحل مختلف اتّحاد را که از گذشتۀ دور آغاز شده و به ظهور قبایل، دولت شهرها و حکومت های ملّی منجرّ گردیده پشت سر گذاشته است و اکنون در آستانۀ مرحلۀ بعدی تکامل جمعی خود در کرۀ ارض می باشد. وقت اتّحاد همگانی در یک تمدّن جهانی فرارسیده است، تمدّنی بر اساس یگانگی نوع انسان که آرمان ها و نیازهای مادّی و معنوی بشری را توأماً برآورده می نماید. شرط ضروری برای نیل به این اتّحاد توافقی کلّی بر سر اصولی است که زیربنای این یگانگی محسوب می شود از جمله این که وقت تمسّک به تعصّبات، خرافات، و تقلیدهای کورکورانه سپری شده است و فرد در راه تحرّی حقیقت و انتخاب عقاید و روش زندگی خود باید از آزادی کامل برخوردار باشد. علم و دین دو نظام داناییِ مستقلّ امّا مکمّل یکدیگرند و هر یک محرّک پیشرفت تمدّن بوده باید نقشی بنیادین در زندگی اقتصادی، اجتماعی و روحانی اجتماع ایفا نماید.
 
          به کمک علم و دین، انسان می تواند واقعیّت های اطراف خود را درک کند و با جدّیّت و از خودگذشتگی مسیر پیشبرد تمدّن مورد نظر را بیابد و در استقرار آن بکوشد. این فرایند در سراسر عالم در هزاران جامعۀ بهائی و با مشارکت دیگر علاقه مندان به پیشرفت مادّی و معنوی بشر با روحیّۀ یادگیری و از طریق یک روند مشورت، عمل و تأمّل و با اعتقاد به وجود استعداد خدادادی و اعتماد به توانمندی های مختلف در هر فرد و بر اساس پرورش قابلیّت و تشویق و تسهیل فعّالیّت های فردی و جمعی در راه بنای جوامعی پویا به پیش می رود. این جوامع که مبرّی از وجود طبقۀ روحانیون و فارغ از هر نوع برتری فردی می باشند، با اعتقاد به تساوی کامل زن و مرد و با آگاهی به اهمّیّت حیات خانواده و توجّه خاصّ به تربیت کودکان، و با تثبیت نقطۀ نظرگاه بر ترویج الفت و دوستی، مَحَبّت و همکاری در بین همگان محیطی سازنده برای پرورش و بسط این فرایند فراهم می سازند. اعضای مؤسّسات اداری بهائی که بدون قیل و قال های انتخاباتی برگزیده می شوند با خضوع و خشوع و با روحیّۀ خدمت به هدایت امور این جوامع می پردازند. نظام بهائی از انعطاف پذیری های لازم برای انطباق با شرایط متغیّر ناشی از گذشت زمان برخوردار بوده مجهّز به تمهیداتی است که جامعه را قادر می سازد که همیشه در زمرۀ پیش گامان تمدّن و تجدّد به فعّالیّت پردازد.
 
          هم اکنون میلیون ها نفر بهائی از زن و مرد و پیر و جوان از نژادها و طبقات مختلف و با پیشینه های متفاوت همراه دیگر مردمان روشن دل و هم فکر با الهام گرفتن از تعالیم الهی در تمام قارّات عالم در راه بهبود وضع اجتماع خود می کوشند. این نهضت سازندۀ روحانی و عالم گیر با ظهور حضرت بهاءُالله، فرزند ارجمند ایران زمین شروع شد. گسترش وسیع این نهضت در دهه های اخیر مقتضیات خاصّ و مهمّی برای آن سرزمین در بردارد. لهذا بیتُ العَدلِ اَعظم مرجع جهانی بهائیان عالم مقرّر فرمودند در این ایّام که مقارن دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران است این مجموعه به زبان فارسی تهیّه و تقدیم علاقه مندان به سربلندی ایران گردد.»
 
 
فهرست مندرجات کتاب به شرح زیر است:
 
پیش گفتار
یادداشتی دربارۀ محتویات
بخش اوّل: برخی از پیام های بیتُ العَدلِ اَعظم خطاب به بهائیان ایران در زمینۀ گفتمان های اجتماعی
          بحران مَدَنیّت در ایران (5 آذر 1382)
          تساوی حقوق زن و مرد (31 خرداد 1387)
          رفع تعصّبات (7 مرداد 1387)
          استقامت سازنده (21 خرداد 1388)
          اطمینان به آیندۀ درخشان ایران (2 تیر 1388)
          خانواده و پیشبرد تمدّن بشری (3 آذر 1388)
          ثروت و عدالت (13 فروردین 1389)
          عدم دخالت در سیاست حزبی (12 اسفند 1391)
          جوانان و دین حقیقی (9 بهمن 1392)
          حقیقت بازیچه ای در دست سرمستان بادۀ قدرت دنیوی (9 مهر 1393)
          عبادت و خدمت (27 آذر 1393)
          شادی حقیقی (نوروز 1394)
برخی از پیام های بیتُ العَدلِ اَعظم خطاب به بهائیان ایران در ارتباط با تضییقات وارده بر جامعۀ بهائی
          برخی از اتّهامات وارده بر جامعۀ بهائی (10 آبان 1387)
          انحلال هیئت های یاران و خادمین (15 اسفند 1387)
          محرومیّت جوانان بهائی از تحصیلات عالی (27 خرداد 1390)
          طیف وسیع محرومیّت ها (22 اردیبهشت 1391)
          پشتیبانی فعّالان اجتماعی از حقوق شهروندی بهائیان (23 اردیبهشت 1393)
          دفاع مردم ایران از حقوق شهروندی بهائیان (18 اردیبهشت 1394)
برخی از پیام های عمومی بیتُ العَدلِ اَعظم (ترجمه از انگلیسی)
          وعدۀ صلح جهانی (اکتبر 1985)
          دین و ترویج صلح و همزیستی (آوریل 2002)
بخش دوّم: برخی از بیانیّه های جامعۀ جهانی بهائی (ترجمه از انگلیسی)
          رفاه عالم انسانی (ژانویه 1995)
          نقطۀ عطفی برای مِللِ عالم (اکتبر 1995)
          چه کسی آینده را رقم می زند؟ (فوریه 1999)
          دین الهی یکی است (مارس 2005)
پی نوشت ها
ـــــــــــــــــ
 
سایت ولوله در شهر با کسب اجازه از ناشر محترم فایل پی دی اف این مجموعه را تقدیم هم میهنان عزیز و بهائیان عزیز ایران می نماید.
 

  


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید