×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان
1396/02/17
کتاب نفیس مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان شامل مطالب مختلف و متنوعی در مباحث ادیان بابی و بهائی است که تقدیم دوستان عزیز می گردد.
 
شناسنامۀ کتاب و پیشگفتار مؤلّف محترم و مقدمۀ جمع آوری کنندۀ مقالات در متن کتاب چنین آمده است:
 
مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان
از انتشارات عندلیب
دنداس، اونتاریو، کانادا
169 بدیع، 2013 میلادی
شمارۀ بین المللی 4-1-9879534-0-987
 
دکتر محمّد افنان در صفحۀ 11 کتاب ذیل عنوان «سخنی از ره قدرشناسی» نوشت اند:
 
«نویسندۀ مقالات این مجموعه که حاصل بیش از پنجاه سال عمر اوست شاگردی در مکتب امر الهی بهائی است سابقۀ نگارش بر این اساس بوده که انس با معارف وسیعۀ امر بهائی روح و جان او را محظوظ و مسرور داشته و این مقالات حاصل تأثیر روحانی و معنوی کلام الهی و تاریخ پُربشارت و هدایت این دور عظیم است.
 
درک خدمت بزرگانی چون فاضل مازندرانی- فاضل علوی- فاضل یزدی و دکتر علیمراد داودی و بدیع الله فرید نگارندۀ این مقالات را به انس و الفت با آثار مبارکه رهنمون شد و متعاقباً به نگارش مقالات واداشت.
 
حسن ملاطفت و تشویق و التفات اعضای محترم [مجلّۀ] آهنگ بدیع و مجمع عرفان، [مجلّۀ] پیام بهائی و عندلیب و سائر نشریات مطالعاتی بهائی نویسنده را به مطالعه در متون فیّاض الواح مبارکه و آثار فضلای امر الهی رهنمون شد و به نوشتن و تألیف مطالب و مقالات تشویق فرمود.
 
این مجموعه حاصل آن همه لطف و صفائی است که اعضای عالیقدر نشریات امری به این مستمند ارزانی داشته اند امیدوارم مقبول طبع صاحبنظران افتد و در درک و فهم معارف آن یاران را بکار آید و مفید افتد.
 
همسر مهربان و صاحب کمال این ناچیز دکتر مهری افنان (کیانی) مدتی است که به جمع و ترتیب این مقالات که در انبوه مجلّات و نشریات امری پراکنده است توجّه حاصل فرموده و به جمع و ترتیب و تنسیق آن ها پرداخته و تحمّل زحمات فراوان را بر خود هموار ساخته است. این مجموعه حاصل اقدامات خالصانۀ اوست. امید است در محضر صاحبنظران مقبول افتد.»
 
در مقدمۀ کتاب خانم مهری افنان همسر جناب محمّد افنان دربارۀ مجموعه مقالات مزبور چنین توضیح داده اند:
 
«مقالاتی که در این مجموعه به حضور دوستان و علاقمندان به تفحّص و تعمّق در آثار مبارکۀ این ظهور بدیع تقدیم می گردد حاصل متجاوز از پنجاه سال مطالعات شخصی همسر عزیزم دکتر محمّد افنان و علاقۀ قلبی او به انس و الفت با آثار مبارکه است و معذلک هرگز به فکر تألیف کتابی نیافتاد و تشویق و ترغیب دوستان در او مؤثّر نگشت امّا از آنجا که همواره مشتاق بود خدماتی را که به او ارجاع می گشت به بهترین نحو ممکن انجام دهد هرگاه از طرف تشکیلات بهائی و هیأت های تحریریّۀ مجلّات امری از او خواسته می شد دربارۀ مطلبی، مقاله ای بنویسد و یا نتیجۀ تحقیقات و مطالعات خود را در آن زمینه در اختیارشان گذارد، بنهایت خضوع و خشوع این خدمت را انجام می داد.
 
پس از خروج از ایران نیز این رویّه را ادامه داد و برای مجلّات مختلفۀ امریّه و نشریّات بهائی مقالات متعدّدی نگاشت.
 
جمع آوری این نوشته ها بخصوص قسمتی که در سال های قبل از انقلاب به رشتۀ تحریر آمده بود براحتی میسّر نبود، معذلک این جانب سعی نمودم تا آنجا که ممکن است از منابع اصلی این مقالات استفاده نموده مجموعۀ حاضر را تهیّه نمایم. مطمئنّم که این فهرست کامل نیست ولی امیدوارم در آینده این صورت تکمیل گردد و دوستان و علاقمندان قصور مرا جبران نمایند.
 
از همسر عزیزم که سرانجام موافقت نمود به تهیّۀ این مجموعه اقدام نمایم از صمیم دل و جان ممنونم.
 
از فرزندان عزیزم دکتر الهام افنان و مهندس امید افنان که مرا به انجام این کار تشویق نمودند نهایت تشکّر و امتنان را دارم همچنین از همسران عزیزشان جناب ریاض رأفت و خانم نوشفر افنان (عنایتی) ممنون و سپاسگزارم.
 
از سرکار خانم طوبی آگاه زاده و خانم هدی قلیلی که در تایپ این کتاب مرا یاری نمودند نهایت تشکر را دارم.
 
همکاری های جناب دکتر نورالدّین انوری را قدر می دانم و از نظریّات مشورتی جناب مهندس بهروز جبّاری در مورد طبع این کتاب بی نهایت ممنونم.
 
از همکاری جناب مهندس شهاب رحمانی در مورد امور فنی نهایت امتنان را دارم.
 
در خاتمه لازم می دانم تشکّر قلبی خود را از سرکار خانم ثریّا شادمان که در نهایت لطف و محبّت کارهای مطبعی و تنظیم این کتاب را بکمال حوصله برعهده گرفتند ابراز نمایم.»

 


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید