×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان ۲۰۱۷ میلادی (۱۷۴ بدیع)
1396/01/29
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/245
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان
۲۰۱۷ میلادی (۱۷۴ بدیع)
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)
ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند
دوستان عزیز و محبوب،
قیام جامعۀ اسم اعظم را در میدان خدمت ملاحظه نمایید!  تنها یک سال بعد از شروع نقشۀ جدید، گزارش‌های واصله از وسعت مجهودات و آغاز موفّقیّت‌ها حکایت می‌کند.  سرعت بخشیدن به پیشرفت پنج هزار برنامۀ رشد مستلزم کوششی کاملاً بی‌سابقه است.  تعداد کثیری از دوستان با درکی قاطع از اصول بنیادین نقشه بر حسب نیازهای آن عمل نموده جدّیّت و فداکاری خود را در کیفیّت اقدامات خویش نشان می‌دهند.  بر طبق پیش‌بینی قبلی، بعضی از برنامه‌های فشردۀ رشد که برای مدّتی مدید تداوم داشته‌اند حال گنجینه‌ای از معلومات و ذخیره‌ای از منابع شده، نواحی اطراف خود را حمایت نموده، انتشار سریع بینش و تجربه را تسهیل می‌نمایند.  مراکز فعّالیّت‌ فشرده، آن محلّه‌ها و روستا‌هایی که کار جامعه‌سازی در آن تمرکز بیشتری دارند، میادین مستعدّی را برای تقلیب جمعی فراهم می‌آورند.  سپاه گسترده و پرشورِ اعضای هیئت معاونت و مساعدین‌شان مشوّق مجهودات دوستان بوده به آنان کمک می‌کنند که چگونه فرایند رشد را در موقعیّت‌های گوناگون به پیش ببرند و رویکردهایی متناسب با شرایطِ هر محدودۀ جغرافیایی بیابند.  شوراهای منطقه‌ای بهائی با حمایت محافل روحانی ملّی می‌آموزند که چگونه می‌توان پیشرفت نقشه را هم‌زمان در طیفی از محدوده‌های جغرافیایی سرعت بخشید.  این وظیفه در بعضی کشورهای کوچک که شورای منطقه‌ای وجود ندارد توسّط نهادهای جدیدی در سطح ملّی انجام می‌گیرد.  گرچه همان طور که از هر فرایند ارگانیک انتظار می‌رود پیشرفت سریع حاصل در بعضی نقاط در دیگر مناطق هنوز ظاهر نشده است ولی تعداد کلّ برنامه‌های فشردۀ رشد در جهان هم‌اکنون در حال افزایش است.  به علاوه، مشاهدۀ افزایش قابل ملاحظۀ میزان مشارکت در فعّالیّت‌ها در طیّ چهار دورۀ اوّل نقشه موجب سرور این مشتاقان است.
بدین ترتیب علایم دست‌آوردهای سال جاری به سختی می‌تواند نویدبخش‌تر از این باشد و براستی چه ارمغانی به حضور حضرت بهاءالله در دویستمین سال ولادت آن حضرت می‌تواند شایسته‌تر از جهد بلیغ عزیزانش در اتّساع حیطۀ امر مبارکش باشد؟  بنا بر این اوّلین جشن از دویستمین سنۀ میلادین که عالم بهائی برگزار می‌نماید ایّامی است بس شورانگیز و نشانه‌ای از مغتنم‌ترین فرصت جهان‌شمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پیش آمده است.  امید چنان‌که در ماه‌های آینده همگی با توجّه به این موقعیّت گران‌بها، فرصت‌های موجود در هر فضایی را با هشیاری غنیمت شمرده عموم را با حیات و رسالت اعلای حضرت بهاءالله آشنا سازند.  برای استفادۀ کامل از فرصت‌های تبلیغی موجود در عالم بهائی گفتگوهای ممکن با هر فردی از افراد باید خلّاقانه مورد تأمّل قرار گیرد.  در این چنین گفتگوهای هدف‌مندی ادراک افزایش می‌یابد، قلوب منشرح می‌شود و در مواردی تقلیب بغتتاً ایجاد می‌گردد.  همگی به انجام این وظیفۀ ارزشمند دعوت می‌شوند و هیچ‌ کس نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم نماید.  از آستان مبارک حضرت محبوب عالمیان رجا می‌نماییم که امسال تماماً سرشار از سرورِ منبعث از آگاه نمودن نفوسی از طلوع یوم الله باشد، سروری که پاک‌ترین و شیرین‌ترین سرورها است.
سردرگمی، بی‌اعتمادی و ابهامات حاکم بر جهان به تعهّداتی که اجرای آن وظیفۀ جمیع مؤمنین می‌باشد فوریّت بیشتری می‌بخشد.  دوستان باید براستی از هر فرصتی استفاده کنند تا نوری برافروزند که بتواند راه را روشنی، مضطرب را اطمینان و ناامید را امیدواری بخشد.  اندرز حضرت ولیّ‌امرالله به زبان انگلیسی خطاب به یک جامعۀ بهائی را که گویی برای زمان ما بیان شده به خاطر می‌آوریم که می‌فرمایند "هر چه تار و پود اجتماع کنونی تحت تأثیر فشار مصائب و بلایای مستولیّه دچار سستی و از هم گسیختگی بیشتری گردد و هر چه بروز شکاف‌ها به گسستگی‌ها سرعت بخشد و جدایی ملّت از ملّت، طبقه از طبقه، نژاد از نژاد، و کیش از کیش مضاعف گردد، مجریان نقشۀ الهی باید با انسجام بیشتری در حیات روحانی و اقدامات اداری خویش معیار والاتری از مجهودات منظّم، از تعاون و تعاضد و از پیشرفت هماهنگ در مشروعات ‌جمعی خود نشان دهند."  حضرت شوقی افندی که همواره بر اهمّیّت روحانی امور امری و عزم جزمی که احبّا باید با آن وظایف مقدّسۀ خویش را انجام ‌دهند تأکید می‌فرمودند هم‌چنین در مورد مداخله در مشاجرات سیاسی بحث‌انگیز، درگیری‌ها، و جرّ و بحث‌ها انذار فرموده و در مقامی دیگر احبّا را در بیانی به زبان انگلیسی هشدار می‌دهند تا "بر هر گونه خاصّ‌گرایی و تحزّب‌، مجادلات بیهوده، محاسبات واهی و تمایلات زودگذر که چهرۀ جهانی در حال تحوّل را آشفته و توجّه آن را به خود مشغول می‌دارد، فایق آیند."  این مشاجرات چون ترشّحات و کف‌های لاینفکّ امواجی است که پی در پی اجتماعی عاصی و غیر متّحد را مغشوش می‌سازد.  دل‌مشغولی به عواملی که متشتّت‌کنندۀ افکارند زیان‌های فراوانی به دنبال دارد.  همان طور که پیروان حضرت بهاءالله به خوبی واقفند، رفاه نهایی عالم انسانی مستلزم آن است که نوع بشر از تفاوت‌های موجود فراتر رفته وحدت خود را به نحوی استوار تثبیت نماید.  هدف بهائیان از هر کمکی به حیات اجتماع خود، ترویج وحدت و یگانگی است و هر یک از مجهودات جامعه‌سازی نیز به همین منظور صورت می‌گیرد.  برای کسانی که از نفاق و اختلاف خسته شده‌اند، جوامعی که در سایۀ اسم اعظم نضج می‌گیرند مثالی است قدرت‌مند از آنچه که از طریق اتّحاد می‌توان به آن توفیق یافت.
این جمع به درگاه حضرت ربّ الارباب شاکر است که الحمد لله خیل عظیمی از عزیزانش با نثار تمامی آنچه دارند به طرق متعدّد می‌کوشند تا پرچم وحدت عالم انسانی به اهتزاز آید.  ای دوستان گرامی و محبوب آیا سزاوار نیست که در شروع سالی بس فرخنده و مبارک هر یک از ما تفکّر و تأمّل نماییم که به فضل و عنایت الهی به انجام چه اعمال طیّبۀ طاهره‌ای می‌توانیم موفّق شویم؟
[امضا:  بیت العدل اعظم]

 

 

فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید