×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
چرا در میان نه نفر اعضای بیت العدل اعظم هیچ زنی عضویت ندارد؟
1394/05/08
 
چرا در میان نه نفر اعضای بیت العدل اعظم هیچ زنی عضویت ندارد؟
 
کولت گوویون و فیلیپ ژوویون دو خبرنگار و نویسندۀ فرانسوی غیر بهائی با سفر به مرکز جهانی دیانت بهائی در حیفا واقع در اسرائیل، مطالعات و تحقیقات مهمّی دربارۀ دیانت بهائی و تاریخ و آموزه های آن انجام داده اند. از جمله روش های ایشان در این تحقیق مصاحبه با افراد بهائی و غیر بهائی و نیز با بعضی مسؤولین جامعۀ بهائی بوده است. ایشان نتیجۀ این تحقیق و مصاحبه ها را در کتابی به نام «باغبانان بهشت خدا» گرد آوردند که ضمن آن سؤالاتی نیز از بیت العدل اعظم، مرکز جهانی بهائی، نموده اند که یکی از آن سؤالات در این بارۀ بوده است که «چرا در میان نه نفر اعضای بیت العدل اعظم هیچ زنی عضویت ندارد؟». در زیر ترجمۀ متن این سؤال و جواب از صفحۀ ٢١٢ کتاب مزبور تقدیم خوانندگان عزیز می گردد و عزیزان را به مطالعۀ این کتاب جالب و خواندنی در معرّفی دیانت بهائی دعوت می نماید. (١)
 
سؤال دو خبرنگار مزبور: چرا در میان نه نفر اعضای بیت العدل اعظم هیچ زنی عضویت ندارد؟ آیا این بقا و ادامۀ همان رسم دیرین نیست که در یهود و مسیحیّت و اسلام مقام زن را جدا می ساخت، چیزی که با اصول و تعالیم این آئین [دیانت بهائی] مغایرت دارد؟
 
پاسخ بیت العدل اعظم: «موضوع عضویّت بیت العدل که به مردان اختصاص یافته است، یکی از اصول صریحۀ این دیانت است. محدودیّتی که در مورد هیچیک از بنیادها و مؤسّسات دیگر بهائی نه در حال و نه در آینده اجراء نمی گردد. در نظر بهائیان اصل مزبور در اساس یکی از اصول عقیدتی آنان بشمار می رود.
لابد شما اطّلاع دارید که دستورات بهائی از والدین خواسته است که در امر تعلیم و تربیت، دختران را بر پسران ترجیح دهند و مقدّم بشمارند. درست است که حامیان و طرفداران بانوان، چه از نظر عقلی و چه از لحاظ عاطفی، مشکلی در پذیرفتن این تعلیم نخواهند داشت، ولیکن روشن است که اصل مزبور آنچنان دستوری نیست که عالم بشری در سطح عمومی به سادگی بتواند پذیرای آن گردد. حکمت این مسأله وقتی آشکار خواهد شد که بشر بهتر بتواند به ضرورت آن پی ببرد و منافع و نتایج آن هرچه بیشتر در حیات جامعۀ بهائی بارز و آشکار گردد. ما معتقدیم که حکمت این موضوع که ایفای خدمت در بیت العدل منحصراً به مردان واگذار شده به موقع خود روشن خواهد شد.
اصل دیانت بهائی مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد، در حقیقت بر پایۀ اختیارات قوّۀ تشریعیّۀ بیت العدل متّکی نمی باشد، بلکه اتّکایش بر مبنای آثار نازله به قلم حضرت بَهاءُالله است. برای اوّلین بار در تاریخ، یک پیامبر و مَظهَرِ اَمرِ الهی، مساوات حقوق زن و مرد را پایه گذارده و بدان صراحت بخشیده است. از نشانه ها و امتیازات مرحلۀ بلوغ انسان، یکی همین اجرای اصل تساوی زنان با مردان به صورت کامل آن خواهد بود، که به اعتقاد ما بهائیان آغاز تمدّن بهائی را نوید خواهد داد.»
 
 
 
حامد صبوری
١٥ مرداد ١٣٩۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت:
١- مشخصات کتاب: باغبانان بهشت خدا، نوشتۀ کولت گوویون و فیلیپ ژوویون، ترجمۀ باهرۀ سعادت، نشر انتشارات مؤسّسۀ معارف بهائی، دانداس، انتاریو، کانادا، نشر اوّل به زبان فارسی ١٩٩٧ میلادی، شمارۀ بین المللی کتاب: ٦_١٩_٨٩٦١٩٣_١
این کتاب در دو آدرس زیر در دسترس است:
شایان ذکر است در صفحات ١۴٢ و ١۴٣ همین کتاب، دو خبرنگار مزبور سؤال مشابهی را از همسر فقید حضرت ولیّ امر بهائی، خانم روحیّه ربّانی، که در حقیقت همکار حضرتشان و نیز یکی از ایادی امرُالله [امرُالله= دین بهائی] بوده اند، با این عبارات پرسیده اند که، «چرا شما عضو بیت العدل نیستید؟...» روحیّه خانم ضمن بیان این که «این سؤال به قول معروف یک سؤال شصت هزار دلاری است، چون همیشه آن را از من می پرسند...» پاسخی لطیف از دید شخصی خودشان به آن می دهند که طالبین برای دیدن این پاسخ و نیز کلّ سؤال و جواب های مصاحبه با ایشان در مواضیع مختلف، به منبع مزبور مراجعه فرمایند.

نظر خود را بنویسید