×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
تجاهل عمدی رژیم پهلوی از وجود دیانت بهائی
1389/09/07

در كتاب كهن ديارا (خاطرات فرح پهلوي) - نوشته فرح پهلوي نشر فرزاد آلمان در صفحه ۲۱۲-۲۱۳:

«...جشنهاي دوهزاروپانصدساله شاهنشاهي در روز 21 مهر ماه 1350 در برابر آرامگاه كوروش بزرگ آغاز گرديد.
 
به نشانه مدارا و قبول همه افكار و انديشه ها نمايندگان همه مذاهب جهان به اين مراسم دعوت شده بودند : زرتشتيان ، كاتوليك ها ، متديست ها ، ارتودكس ها ، يهوديان ، مورمون ها ، شين توئيست ها ، بودائيان ، سيك ها ، نمايندگان بوميان امريكا و بديهي است مسلمانان . تنها از بهاييان براي جلوگيري از رنجش خاطر مسلماناني كه اين مذهب را قبول ندارند دعوت به عمل نيامد . از سوي هيچ يك از نمايندگان مسلمان نسبت به چگونگي برگزاري جشن ها اعتراضي نشد.»

نظر خود را بنویسید