×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پذیرش پیامبری جدید امری است مشکل!
1396/06/19
پذیرش پیامبری جدید امری است مشکل! (۱) نوشتۀ مارتی شیرن (Marty Schirn)ترجمۀ مهرداد جعفری اوّل سپتامبر ۲۰۱۷ زمانی که حضرت مسیح ظاهر شدند از تمامی میلیون ها نفوس در ایّام حیات حضرتشان تنها ۱۲ نفس مخلص حقیقتاً به مقامشان عارف و حَواری ایشان گردیدند. باید گفت چرا عدّ ...
ادامه مطلب
آیا سازمان مِلل متّحد حقیقتاً قادر به متّحد نمودن مِلل است؟
1396/06/12
  آیا سازمان مِلل متّحد حقیقتاً قادر به متّحد نمودن مِلل است؟ (۱)  نوشتۀ: دیوید لَنگِنس ( David Langness) ترجمۀ مهرداد جعفری هفتاد دو سال است که جامعۀ بشری جنگی جهانی نداشته و همچنین هفتاد دو سال است که از تشکیل و استقرار سازمان مللِ متّحد گذشته. آیا ا ...
ادامه مطلب
پسر کو ندارد نشان از پدر؛ بهائی ستیزی «ظالم» ها
1396/04/15
برگرفته از: //iranwire.com/fa/features/22566 حداد جونیور و نفرت از بهایی ها«فریدالدین حدادعادل»، بزرگ‌ترین فرزند «غلامعلی حدادعادل»)رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران(، چهره خبرساز توییتر شد. او که ریيس مدرسه «فرهنگ» است، دو روز ...
ادامه مطلب
وجوهی از مبانی حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان در دیانت بهائی
1396/03/29
  وجوهی از مبانی حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان در دیانت بهائی در عالم ادیان، دیانت بهائی در موضوع حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان دارای تعالیم بدیعی است. در ذیل وجوهی از مبانی آن را، از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرُالله و بیت العدل اعظم تقدیم می نماید. * ...
ادامه مطلب
دین حقیقی و مقام و لزوم و مقصود از آن
1396/03/29
دین حقیقی و مقام و لزوم و مقصود از آن اگرچه در طول تاریخ تحریفات و تعصبّات و پیشداوری ها و منازعات رهبران دینی روح حقیقی ادیان را آلوده و آزرده است و ادیان را سبب جنگ ها و نزاع های بیهوده و خانمانسوز کرده است، ولی شاید هیچ گاه به اندازۀ امروز خطرات ناشی از این آلودگی حیات بشر را با تهدید جد ...
ادامه مطلب