خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

عید اَعظمِ رضوان مبارک

بشارت حضرت باب دربارۀ غلبۀ «مَنْ یُظهِرُهُ الله» و تبدیل زمین

به قطعه ای از رضوانِ اَعظم

(باب 13 از واحد 3 بیان فارسی)
 
 
«قَسَم به ذاتَ اِلهی عَزَّ وَ جَلَّ که اگر اُولوالحُکم و عِلمِ [دو طبقۀ حکمرانان و عُلماء] زمانِ مَنْ یُظهِرُهُ الله [کسی که خدا او را ظاهر می کند= حضرت بهاءُالله] در ایمانِ به او متّفق گردند راضی نیست که اَحَدی از اَهلِ بیان [بابی هایی که منتظر ظهور حضرتشان بودند] را بر رویِ اَرض باقی گذارد چگونه غیرِ او [غیرِ بابی ها را] را. همّت ورزیده و نصرتِ حَقِّ مُطلق نموده تا آن که هیچ شیء نمانَد اِلّا آن که داخل در جَنّت شود. اینست فضلِ اَعظم و فوزِ اَکبَر در هر ظهوری که کُلِّ ما عَلَی الاَرض [همۀ آنانی که روی زمین اند] در ظِلِّ آن ظهور مُدَیِّنْ به دینِ او [پایبند و متمسّک به دینِ او] شوند. آن وقتْ نَفْسِ مَشیَّتْ [مَظهَرِ ظهور؛ حضرت بهاءُالله] راضی می گردد و اِلّا لَمْ یَزَلْ [همیشه] سائِل از فضلِ خدا است تا وقتی که شَوَد و مَفَرّی نیست که خواهد شد زیرا که خداوندْ مقتدر بر هر شیء بوده و هست و در هر کَورْ [دوره ای از ادیان] به هر قِسم مصلحتِ کُلِّ خلق است اَسباب را جاری خواهد فرمود و آخِر کُلِّ ما عَلَی الاَرض را قطعه ای از رضوانِ اَعظم خواهد فرمود. اِنَّهُ کانَ عَلّاماً مُقتَدِراً قَدیراً.»
 
 
عیدِ اَعظمِ رضوان بر همگان مبارک باد