خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

از خاطرات شیخ مصطفی رهنما در بارۀ بهائی ستیزی ساواک و علما

از خاطرات شیخ مصطفی رهنما در بارۀ بهائی ستیزی ساواک و علما
 
بهائی ستیزان همیشه تهمت زده اند که بعضی سران حکومت پهلوی همچون هویدا و پرویز ثابتی از مسؤولین ساواک و امثالهم بهائی بوده اند و به این بهانه ستم های زیادی در این سی و چهار سال بر بهائیان ایران روا داشته اند. امّا چنانکه در مقالات و مطالب همین سایت نیز آمده است (۱) نه تنها ایشان بهائی نبوده اند بلکه به همراه بعضی روحانیون شیعه اقدامات ضدِّ بهائی نیز داشته اند.
از جمله شواهدی که نشان می دهد خود ساواک نیز در ضدّیت با بهائیان به همراه روحانیون مزبور دستی داشته قسمتی از خاطرات حجّت الاسلام شیخ مصطفی رهنما است. وی که قبل و پس از انقلاب اسلامی به بهائی ستیزی مشغول بود و از جمله در شهادت جناب هاشم فرنوش در سال ۱۳۶۰ نقش عمده داشت،(۲) می گوید:

« ... به خاطر همین اعلامیه ها در ۱۳۳۵ ش دوباره مرا دستگیر کردند و بردند پیش سرتیپ ماهوتیان که رئیس اداره سوّم ساواک بود. با من خیلی صحبت کرد. یادم هست خیلی با من خوش و بش کرد. دیدم می خواهد مرا تحمیق کند و می خواست مرا جذب کند به طرف خودشان. او به من پیشنهاد کرد که شما به جای مبارزه با رژیم بیایید با بهاییها مبارزه کنید. چون من شنیده بودم که انجمن حجّتیه به یک شکلی با ساواک مرتبط است و با هماهنگی آنها این کار را می کنند. لذا اوّل هم به من پیشنهاد مبارزه با بهاییها را می کرد. گفتم: نه! گفت: چرا نه!؟ مگر این بهاییها عمل ضدّ اسلامی انجام نمی دهند؟ مگر تو به عنوان یک روحانی و مسلمان وظیفه نداری با آنها مبارزه کنی؟ من باز هم گفتم: نه! البته من با بهاییها مبارزه می کردم ولی نمی خواستم این کار را با هماهنگی ساواک و انجمن حجتیه انجام بدهم. بالاخره مرا به زندان برگرداندند.»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳- خاطرات شیخ مصطفی رهنما، به کوشش مسعود کرمیان، انتشارات سوره مهر، چاپ دوم۱۳۸۷، ص ۵۱.
http://anjomanhojjatie.persianblog.ir/post/50/