خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

استدلالیۀ مختصر صدر الصّدور

کتاب «استدلالیه مختصر صدر الصّدور» تألیف جناب سیّد احمد موسوی همدانی ملقب به صدرالصّدور از مشاهیر اهل علم بهائی است. این کتاب در سال ۱۳۲۴هجری قمری نوشته شده است. «مؤسسۀ ملّی مطبوعات امری» ایران در سال ۱۳۲بدیع نسخه ای از آن را که از خط مؤلف عکس برداری شده بوده به تعداد محدود در قطع جیبی منتشر نمود. اینک سایت ولوله در شهر نسخۀ تایپ و ویرایش شدۀ همان متن را برای اولین بار در دسترس طالبین قرار می دهد. کیفیت تألیف و انتشار کتاب در همان نسخۀ قبلی و این نسخۀ اینترنتی موجود است.
 
کتاب شامل بشارات کتاب قران مجید و احادیث منقول از دو طریق شیعه و سنی در بارۀ ادیان بابی و بهائی است.
 -----------------------------------
پس از انتشار نسخۀ تایپ شدۀ «استدلالیۀ مختصر صدرالصدور» در سایت ولوله در شهر، جوانان عزیزی از ایران اطلاع دادند که ایشان نیز اخیراً نسخه ای از آن را تهیه کرده اند و در آن ضمن آوردن عین متن رساله، تمامی منابع استفاده شده در آن را پیدا کرده، در پاورقی نقل نموده و کتابشناسی منابع را نیز به آخر آن افزوده اند. این عزیزان در پیشگفتاری که در اوّل متن اضافه کرده اند در این خصوص توضیحات لازم را نیز داده اند.
 
    سایت ولوله در شهر ضمن تشکر صمیمانه از ایشان، عین نسخۀ تهیه شدۀ مزبور را نیز به دو شکل Word و PDF به ضمیمه تقدیم مشتاقان می نماید.
 
 

 

ضمیمهاندازه
Estedlalye-i-Sadr_u_Ssodoor.pdf389.06 کیلو بایت
Estedlalye-i-Sadr-u-Ssodoor.doc221 کیلو بایت
Estedlalye-i-Sadr-u-Ssodoor Ba Maakheze Ahadis.pdf485.93 کیلو بایت
Estedlalye-i-Sadr-u-Ssodoor Ba Maakheze Ahadis.doc396 کیلو بایت