خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

جواهر الاسرار

این لوح مبارک در بغداد قبل از اظهار امر در باغ رضوان و بعد از مراجعت از سلیمانیه کردستان در جواب سؤالات حاجی سید محمد مجتهد اصفهانی، از شاگردان طراز اول مرحوم شیخ مرتضی انصاری، ساکن نجف از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است. او که پس از مذاکرات لازمه آئین بهائی را تصدیق کرد، امر مبارک را در محضر عموم طلاب به استاد خود شیخ مرتضی انصاری ابلاغ کرد. او بعداً ترک ریاست و مسند اجتهاد کرد و در نجف به تبلیغ مشغول شد و به وسیلۀ قاصدی امین سؤالات خود را از محضر حضرت بهاءالله پرسید و لوح مبارک جواهر الاسرار در جواب او نازل شد. نزول این لوح مبارک قبل از نزول کتاب مبارک ایقان بوده است.
 
مطالب مهمه مندرجه در این لوح شریف به اختصار از این قرار است:
شرح بلایا و مصائب مبارک، تفکر در احتجاب امم قبل، علامات ظهور وارده در اناجیل و معانی آن، مقصود از ابدیت شرایع و معنی آسمان و زمین ممکن است زائل شود ولی کلام پسر انسان زائل نخواهد شد، قیامت و علاماتش، مقصود از صراط و میزان و ... شرایط سلوک سالکین، امتحانات الهیه، وحدت حقیقیه مظاهر مقدسه جابلقا و جابلسا و محمد بن الحسن العسکری، علت اعراض نفوس لقاءالله قیام اموات، معنی موت و حیات، اسرار بیان انبیاء علامات اهل حق، وادی حیرت مقام فناء، علامت واصلین، آخرین مقام سالک که به وصف نیاید، و خاتمه لوح مبارک.
 
                                                               (به اختصار از «گنج شایگان»، صص ۳۱-۲۷)
ضمیمهاندازه
Javahirul-Asrar.doc369 کیلو بایت
Javahirul-Asrar.pdf342.81 کیلو بایت