×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
یوم تبلی السرائر
1387/10/08
ولوله در شهر ۱ یوم تبلی السرائر (روزی كه پنهانی ها آشكار شود[i])درصفحۀ 47 ایّام حضرت آیت الله تسخیری گفته اند: «بهائیّت رویا روی جهان اسلام» است. دركنارمصاحبۀ ایشان نیزفهرست كتب ردّیّۀ ضدبهائی وسایت بهائی ستیز بهائی پژوهی، بدون آن كه حتّی یك منبع بهائی درآن مذكورباشد، ارائه ومعرّفی شده است تا ...
ادامه مطلب
موطن محبوب
1387/10/08
ولوله در شهر ۱ای موطن محبوب من ای كشورایران                         ای كعبۀ مقصودمن ای مهد دلیرانهم منشاء علم وادب وفضل وكمالی                         هم مركزشعر و هنر و حكمت و عرفان ای مكتب فردوسی وسعدی كه به هرقرن                         صدها ز تو برخاست اساتید سخندانمفتوح شد از ان ...
ادامه مطلب
ویژه نامۀ جام جم چاپ مكّه
1387/10/08
ولوله در شهر ۱ اوایل ظهورحضرت محمّداست، كفّارقریش درمكّه به آزار و اذیّت وشكنجۀ مسلمانان پرداخته اند. اوضاع برآنان چنان سخت شده، كه حضرت محمّدص گروهی ازایشان را امر می فرمایند كه به حبشه پناه برند. دوگروه به فاصلۀ زمانی ازهم كه سرپرستی یكی ازآنها باجعفربن ابی طالب بود ودریكی ازآنها نیز دخترحضرت رس ...
ادامه مطلب
بیایید قدر مربیّان آسمانی را بدانیم
1387/10/07
ولوله در شهر ۱حضرت بهاءالله، بنیانگذارآیین بهائی،می فرمایند: «به علماء از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصریم، از نقطه اولی (حضرت باب) روُحُ ما سِواهُ فِداه چه تقصیری ظاهر كه هدفِ رِصاصش (گلوله سربی) نمودید. نقطه اولی مقصر، از خاتم النّبیین روح العالمین له الفداء چه تقصیری باهر كه بر قتلش مجلس شوری ...
ادامه مطلب
قلقلک!
1387/10/07
ولوله در شهر ۱جام جمیان برای باز یافتن آبروی 164 سالهء خود و امثالشان كه بهائیان را حبس و تبعید و كشتار نموده اند، خواسته با یك كاریكاتور و مقاله ای درصفحهء60 ایام، ننگ شوئی نمایند و مظلومیت بهائیان را مظلوم نمائی جلوه دهند و مظالم و شكنجه های روحی و جسمی ای را كه بر بهائیان وارد شده، «قلقلك» به ...
ادامه مطلب