×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
ردّیّه های امثال جام جم درآینۀ خطابات حضرت عبدالبهاء
1387/10/10
ولوله در شهر ۱هُو اللّهاز بدایت عالم تا امروز هر وقت ندای الهی بلند شد ندای شیطان هم بلند شد * زیرا همیشه ظلمت می خواهد مقاومت نور کند ظلم می خواهد مقاومت عدل نماید جهل می خواهد مقاومت علم نماید * این عادت مستمرّه اهل این جهانست * ملاحظه کنید در زمان موسی فرعونی بود مقاومت می کرد تا نورانیّت حضر ...
ادامه مطلب
زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست
1387/10/10
ولوله در شهر ۱درصفحۀ 61 ایّام است كه: «رؤیای یك پروفسوربهائی.» «جناب پروفسور استنودكاب كه یكی از «عقل كل» های بهائیّت درمغرب زمین است درسال 1325(بیش از60 سال قبل) مقاله ای نگاشته پیش بینی كرده كه درسال 2001میلادی جهان به تسخیر بهائیان درمی آید وآنگاه وضعیّت عالم را درآن سال ترسیم كرده است. پیشگوی ...
ادامه مطلب
سندی برای ایران عزیز
1387/10/10
ولوله در شهر ۱پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان ایران، 26 نوامبر 2003یاران و یاوران حضرت رحمن در كشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند:ای دوستان محبوببیش از یكصد و بیست و پنج سال پیش حضرت عبدالبهاء رساله ای خطاب به ملّت ایران صادر فرمودند. از آنجا كه جامعۀ جدیدالبنیان بهائی گرفتار تعصّبات بی ...
ادامه مطلب
سیاست الهی، سیاست بشری
1387/10/10
ولوله در شهر ۱بعضی دیدگاه های بهائی دربارۀ تمدّن مادّی عصرحاضرو نظام ها و رژیم های سیاسی آن ویژه نامۀ ایّام با ارائۀ مقالاتی كه پر از اكاذیب و دروغ دربارۀ دیانت بهائی و تاریخ و تعالیم و جامعۀ پیروان آن می باشد، در صدد انحراف افكار هموطنان عزیز از حقیقت و جلوگیری از كنجكاوی و جذب ایشان به آن است. ...
ادامه مطلب
سیاست و مداخله در آن
1387/10/10
ولوله در شهر ۱در این مختصر سعی می شود مبحث سیاست با توجّه به برخی جنبه ها از جمله تعریف سیاست، تعریف حزب، ارتباط سیاست و حزب، سیاست الله و حزب الله، عدم مداخله بهائیان در امور سیاسی و علّت آن را قدری روشن سازد. بدیهی است كه این بحث بسیار گسترده و دارای تنوّعی خاصّ می‌باشد و مسلماً نمی توان حقّ مط ...
ادامه مطلب