×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیکتاب های بهائیپژوهشنامهعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائیواصلاننقطه نظرنگاهرگ تاکتاریخ نبیلکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
دین بهائی ضد اسلام نیست
1387/10/10
ولوله در شهر ۱جام جم در ایّام بارها ادیان بابی و بهائی را معلول دول استعماری دانسته كه برای ایجاد تفرقه دراسلام وضعف ایران عزیزایجاد و حمایت شده اند. در زیر دو مقاله ای راكه قبلاً درسایت ها درجواب این شبهه، موجود بوده، تقدیم می كند.الف: دیدکاه دیانت بهائی نسبت به اسلامهـ - مهرپور، سایت دیدگا ...
ادامه مطلب
رئوفی، ولی بی وفا و نامهربان
1387/10/10
ولوله در شهر ۱درصفحۀ 59 ایّام مطالبی تكراری و دست چندم ازخانم مهناز رئوفی و آقای حسین فلاح درج شده كه پس ماندۀ ردّیّه های تكراری زمان شاه است كه به رنگ 30 سال اخیر در آورده شده، و دركیهان و جام جم و...رادیو ایران ارائه گردیده است. درسایت های بهائی جوانان این امر پاسخ اكاذیب آنها را قبلاً داده اند ...
ادامه مطلب
ردّیّه های امثال جام جم درآینۀ خطابات حضرت عبدالبهاء
1387/10/10
ولوله در شهر ۱هُو اللّهاز بدایت عالم تا امروز هر وقت ندای الهی بلند شد ندای شیطان هم بلند شد * زیرا همیشه ظلمت می خواهد مقاومت نور کند ظلم می خواهد مقاومت عدل نماید جهل می خواهد مقاومت علم نماید * این عادت مستمرّه اهل این جهانست * ملاحظه کنید در زمان موسی فرعونی بود مقاومت می کرد تا نورانیّت حضر ...
ادامه مطلب
زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست
1387/10/10
ولوله در شهر ۱درصفحۀ 61 ایّام است كه: «رؤیای یك پروفسوربهائی.» «جناب پروفسور استنودكاب كه یكی از «عقل كل» های بهائیّت درمغرب زمین است درسال 1325(بیش از60 سال قبل) مقاله ای نگاشته پیش بینی كرده كه درسال 2001میلادی جهان به تسخیر بهائیان درمی آید وآنگاه وضعیّت عالم را درآن سال ترسیم كرده است. پیشگوی ...
ادامه مطلب
سندی برای ایران عزیز
1387/10/10
ولوله در شهر ۱پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان ایران، 26 نوامبر 2003یاران و یاوران حضرت رحمن در كشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند:ای دوستان محبوببیش از یكصد و بیست و پنج سال پیش حضرت عبدالبهاء رساله ای خطاب به ملّت ایران صادر فرمودند. از آنجا كه جامعۀ جدیدالبنیان بهائی گرفتار تعصّبات بی ...
ادامه مطلب