خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

خبر نامه ولوله در شهر

 

دوستان عزیز،

جدیدترین پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران مورخ ۱ فروردین ۱۳۹۰ مطابق با ۱  شهرالبهاء ۱۶۸ را ذیلاً ملاحظه فرمایید.

ولوله در شهر

ای بلبلان الهی از خارستان ذلّت بگلستان معنوی بشتابید وای یاران ترابی قصد آشیان ر