خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

برگرفته از:
١٢  شهرالجمال  ١٧٤
١٨  اردیبهشت  ١٣٩٦
 
احبّای عزیز الهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند
 
نهمین سال مسجونیّت اعضای محترم سابق هیئت یاران در حالی رو به اتمام است که آن عزیزان هم‌چنان از حقوق اوّلیّۀ انسانی خود محرومند.  جمع کثیری در ایران و جهان منتظر پایان این محکومیّت طولانی و غیر قانونی هستند.  اگرچه تعدادی از خادمین ارجمند مؤسّسۀ علمی بعد از چندین سال حبسِ غیر عادلانه آزاد شده‌اند ولی بعضی هنوز در زندانند و برخی دیگر به عناوین مختلف گرفتار رنج و حرمان.  مروّجين علم و دانش که تأسیس و تداوم فعّالیّت این مؤسّسه را از جمله درخشان‌ترین ابتکارات در راه استقامت سازنده می‌دانند خواستار رفع ممانعت تحصیلی جوانان بهائی ایران می‌باشند.
 
در حقیقت همگی شما عزیزان از بهائیان قدیم گرفته تا مؤمنین جدید هر یک به نحوی دچار جور و جفای مغرضین جاهل و ظلم و ستم متعصّبین غافل هستید.  سیاست خفقان اقتصادی علیه شما به بهانه‌های مختلف اعمال می‌شود.  تحقیر دانش‌آموزان در مدارس و اخراج دانشجویان از دانشگاه‌ها کماکان ادامه دارد.  حملات ظالمانه به منازل و به دنبال آن غصب اموال، بازداشت افراد، اخذ وثیقه‌های سنگین، و صدور احکام بی‌اساس هم‌چنان در جریان است.  تبلیغات سوء و وسیعِ رسانه‌های عمومیِ وابسته به دوایر رسمی و ساختن فیلم‌های افتراآمیز جهت تشویش اذهان عمومی علیه جمعی هم‌وطن‌ مرتّباً افزایش می‌یابد.  این تبعیضات و این بی‌عدالتی‌ها نسبت به شهروندانی قانون‌مند روال کار برخی از مسئولین امور است که مدّعی اجرای عدالت اسلامی می‌باشند.
 
پوچی ادّعاهای ظالمین بر همگان روشن و مبرهن گشته است.  بعضی از وقایع‌ سال پیش جای هیچ شک و شبهه‌ای برای ایرانیان و مردم جهان باقی نگذاشته است که تعصّبات خشک مذهبی و ملاحظات دنیویِ برخی از مراجع دینی انگیزۀ واقعی همۀ مخالفت‌ها و ستم‌های وارده بر بهائیان است.  نمایندگان مملکت در مجامع بین‌المللی دیگر قادر به انکار ماهیّت عقیدتی این تبعیضات نیستند.  متصدّیان امور که جوابی قانع‌کننده برای چنین رفتار غیر معقول ندارند و به ضرر و زیان سیاست‌های تنگ‌نظرانۀ خود برای شهرت و اعتبار بین‌المللی ایران هم اهمّیّت نمی‌دهند از پاسخ صادقانه به این سؤال نیز عاجز مانده‌اند که دلیل اصلی نگرانی‌شان از وجود یک جامعۀ بهائی فعّال در آن سرزمین چیست.
 
اقدامات وسیع چند ماه آینده نشان خواهد داد که تودۀ عظیمی از مردم جهان در هزاران هزار نقطه در سراسر گیتی با چه سرور و نشاطی مراسم بزرگداشت دویستمین سال تولّد حضرت بهاءالله را برگزار می‌کنند و با چه امید و اعتمادی در بارۀ طرق خدمت در راه بنای جوامعی پویا به مشورت و تعمّق می‌پردازند.  هم‌وطنان عزیز شما با شنیدن این اخبار ملاحظه خواهند نمود که اگرچه بهائیان در زادگاه این آیین، گرفتار چنین تعصّبات شدیدی هستند امّا دیدگاه و اصول بهائی در دیگر نقاط عالم مورد تحسین و قدردانی فراوان می‌باشد.  نمونه‌ای از این قدردانی‌ها پیام اخیر رئیس جمهور محترم یکی از پرجمعیّت‌ترین کشورهای دنیا در آغاز دویستمین سال میلاد فرخندۀ حضرت بهاءالله است که از شهروندان خود علناً دعوت نموده تا در حیات و تعالیم وحدت‌بخش آن حضرت تعمّق نمایند.  ستایش‌ مردم جهان از اهداف و تعالیم این نهضت روحانیِ جهانی که از سرزمین مقدّس ایران برخاسته البتّه موجب افتخار همۀ ایرانیان پاک‌دل است.
کتاب نفیس مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان شامل مطالب مختلف و متنوعی در مباحث ادیان بابی و بهائی است که تقدیم دوستان عزیز می گردد.
 
شناسنامۀ کتاب و پیشگفتار مؤلّف محترم و مقدمۀ جمع آوری کنندۀ مقالات در متن کتاب چنین آمده است:
 
مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان
از انتشارات عندلیب
دنداس، اونتاریو، کانادا
169 بدیع، 2013 میلادی
شمارۀ بین المللی 4-1-9879534-0-987
 
دکتر محمّد افنان در صفحۀ 11 کتاب ذیل عنوان «سخنی از ره قدرشناسی» نوشت اند:
 
«نویسندۀ مقالات این مجموعه که حاصل بیش از پنجاه سال عمر اوست شاگردی در مکتب امر الهی بهائی است سابقۀ نگارش بر این اساس بوده که انس با معارف وسیعۀ امر بهائی روح و جان او را محظوظ و مسرور داشته و این مقالات حاصل تأثیر روحانی و معنوی کلام الهی و تاریخ پُربشارت و هدایت این دور عظیم است.
 
درک خدمت بزرگانی چون فاضل مازندرانی- فاضل علوی- فاضل یزدی و دکتر علیمراد داودی و بدیع الله فرید نگارندۀ این مقالات را به انس و الفت با آثار مبارکه رهنمون شد و متعاقباً به نگارش مقالات واداشت.
 
حسن ملاطفت و تشویق و التفات اعضای محترم [مجلّۀ] آهنگ بدیع و مجمع عرفان، [مجلّۀ] پیام بهائی و عندلیب و سائر نشریات مطالعاتی بهائی نویسنده را به مطالعه در متون فیّاض الواح مبارکه و آثار فضلای امر الهی رهنمون شد و به نوشتن و تألیف مطالب و مقالات تشویق فرمود.
 
این مجموعه حاصل آن همه لطف و صفائی است که اعضای عالیقدر نشریات امری به این مستمند ارزانی داشته اند امیدوارم مقبول طبع صاحبنظران افتد و در درک و فهم معارف آن یاران را بکار آید و مفید افتد.
 
همسر مهربان و صاحب کمال این ناچیز دکتر مهری افنان (کیانی) مدتی است که به جمع و ترتیب این مقالات که در انبوه مجلّات و نشریات امری پراکنده است توجّه حاصل فرموده و به جمع و ترتیب و تنسیق آن ها پرداخته و تحمّل زحمات فراوان را بر خود هموار ساخته است. این مجموعه حاصل اقدامات خالصانۀ اوست. امید است در محضر صاحبنظران مقبول افتد.»
 
در مقدمۀ کتاب خانم مهری افنان همسر جناب محمّد افنان دربارۀ مجموعه مقالات مزبور چنین توضیح داده اند:
 
«مقالاتی که در این مجموعه به حضور دوستان و علاقمندان به تفحّص و تعمّق در آثار مبارکۀ این ظهور بدیع تقدیم می گردد حاصل متجاوز از پنجاه سال مطالعات شخصی همسر عزیزم دکتر محمّد افنان و علاقۀ قلبی او به انس و الفت با آثار مبارکه است و معذلک هرگز به فکر تألیف کتابی نیافتاد و تشویق و ترغیب دوستان در او مؤثّر نگشت امّا از آنجا که همواره مشتاق بود خدماتی را که به او ارجاع می گشت به بهترین نحو ممکن انجام دهد هرگاه از طرف تشکیلات بهائی و هیأت های تحریریّۀ مجلّات امری از او خواسته می شد دربارۀ مطلبی، مقاله ای بنویسد و یا نتیجۀ تحقیقات و مطالعات خود را در آن زمینه در اختیارشان گذارد، بنهایت خضوع و خشوع این خدمت را انجام می داد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/31/1080122/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF

 
مشروح/ آیت الله امامی‌کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:
بهائیت فرقه‌ای کثیف و آلوده است/ دولت قانون اخذ غرامت از آمریکا را مقتدرانه اجرا کند
شناسه خبر: 1080122 سرویس: سیاسی
چند شاهد از بهائی ستیزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران
 
بهائی ستیزی جمهوری اسلامی ایران عامدانه، با برنامه، سیستماتیک، و مستمر است. سال ها است که جمهوری اسلامی نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز مشغول بهائی ستیزی بوده و هست. قبلاً در سایت ولوله در شهر به عنوان نمونه دو شاهد از موارد بهائی ستیزی جمهوری اسلامی در خارج از ایران را در اینجا و اینجا ملاحظه فرمودید. اینک در زیر مورد دیگری را که اخیراً آشکارتر شده تقدیم می نماید.
 
حامد صبوری
 
11/ 2/ 1396
 
 
موج تهدید‌آمیز دستگیری‌ها در یمن - زنگ خطر
 
1اردیبهشت 1396 (21 آوریل 2017)
 
جامعۀ جهانی بهائی- نیویورک - برخی از مسئولین حکومتی در صنعا که با حملات پی در پی به بهائیان یمن، آن‌ها را برای انکار عقایدشان تحت فشار قرار می‌دهند، حکم دستگیری حداقل ۲۵بهائی را صادر کرده‌اند.
 
از جمله اتهامات بی‌پایه و مهمل وارد بر بهائیان، ابراز محبت به دیگران و حسن سلوک با هدف جذب مردم به آئین بهائی است. این اتهامات شباهت فاحشی به اتهاماتی دارد که بهائیان در ایران با آن مواجه هستند و گزارش‌ها به‌راستی حاکی از نفوذ مقامات ایران در وقایع اخیر یمن است.
 
وقایع اخیر ادامۀ موج نگران‌کنندۀ آزار و اذیت‌هایی است که جامعۀ بهائی یمن متحمل شده است. از جمله دستگیری آقای حامد بِن حیدرا (Hamed bin Haydara) در سال ۲۰۱۳و دادگاه ایشان که در حال حاضر در جریان است و همچنین دستگیری بیش از ۶۰نفر در یک گردهمایی آموزشی که نیمی از آن‌ها بهائی بودند. آقای کیوان قادری که در این جلسه دستگیر شده بود بیش از ۸ماه است که در زندان به سر می‌برد. به علاوه، چند هفته پیش، یکی از کارمندان صلیب سرخ تنها به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی در تاریخ ۵آوریل دستگیر شد.
 
خانم بانی دوگال (Bani Dugal) نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت: «ما از جامعۀ بین‌المللی تقاضا داریم که این اعمال شوم و هشدار برانگیز را که توسط برخی از مسئولین حکومتی از جمله دفتر امنیت ملی و دادستانی در یمن صورت می‌گیرد یک‌صدا محکوم کنند و توقف موج اخیر دستگیری‌ها و آزادی بهائیان زندانی را که جانشان با خطر جدی مواجه است خواستار شوند.»
 
درخواست فوری خانم دوگال این است که «نباید با سکوت خود اجازه دهیم یک جامعۀ دینی با خودکامگی و بی‌عدالتی مواجه شود.»
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان
۲۰۱۷ میلادی (۱۷۴ بدیع)
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)
ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند
دوستان عزیز و محبوب،
قیام جامعۀ اسم اعظم را در میدان خدمت ملاحظه نمایید!  تنها یک سال بعد از شروع نقشۀ جدید، گزارش‌های واصله از وسعت مجهودات و آغاز موفّقیّت‌ها حکایت می‌کند.  سرعت بخشیدن به پیشرفت پنج هزار برنامۀ رشد مستلزم کوششی کاملاً بی‌سابقه است.  تعداد کثیری از دوستان با درکی قاطع از اصول بنیادین نقشه بر حسب نیازهای آن عمل نموده جدّیّت و فداکاری خود را در کیفیّت اقدامات خویش نشان می‌دهند.  بر طبق پیش‌بینی قبلی، بعضی از برنامه‌های فشردۀ رشد که برای مدّتی مدید تداوم داشته‌اند حال گنجینه‌ای از معلومات و ذخیره‌ای از منابع شده، نواحی اطراف خود را حمایت نموده، انتشار سریع بینش و تجربه را تسهیل می‌نمایند.  مراکز فعّالیّت‌ فشرده، آن محلّه‌ها و روستا‌هایی که کار جامعه‌سازی در آن تمرکز بیشتری دارند، میادین مستعدّی را برای تقلیب جمعی فراهم می‌آورند.  سپاه گسترده و پرشورِ اعضای هیئت معاونت و مساعدین‌شان مشوّق مجهودات دوستان بوده به آنان کمک می‌کنند که چگونه فرایند رشد را در موقعیّت‌های گوناگون به پیش ببرند و رویکردهایی متناسب با شرایطِ هر محدودۀ جغرافیایی بیابند.  شوراهای منطقه‌ای بهائی با حمایت محافل روحانی ملّی می‌آموزند که چگونه می‌توان پیشرفت نقشه را هم‌زمان در طیفی از محدوده‌های جغرافیایی سرعت بخشید.  این وظیفه در بعضی کشورهای کوچک که شورای منطقه‌ای وجود ندارد توسّط نهادهای جدیدی در سطح ملّی انجام می‌گیرد.  گرچه همان طور که از هر فرایند ارگانیک انتظار می‌رود پیشرفت سریع حاصل در بعضی نقاط در دیگر مناطق هنوز ظاهر نشده است ولی تعداد کلّ برنامه‌های فشردۀ رشد در جهان هم‌اکنون در حال افزایش است.  به علاوه، مشاهدۀ افزایش قابل ملاحظۀ میزان مشارکت در فعّالیّت‌ها در طیّ چهار دورۀ اوّل نقشه موجب سرور این مشتاقان است.
بدین ترتیب علایم دست‌آوردهای سال جاری به سختی می‌تواند نویدبخش‌تر از این باشد و براستی چه ارمغانی به حضور حضرت بهاءالله در دویستمین سال ولادت آن حضرت می‌تواند شایسته‌تر از جهد بلیغ عزیزانش در اتّساع حیطۀ امر مبارکش باشد؟  بنا بر این اوّلین جشن از دویستمین سنۀ میلادین که عالم بهائی برگزار می‌نماید ایّامی است بس شورانگیز و نشانه‌ای از مغتنم‌ترین فرصت جهان‌شمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پیش آمده است.  امید چنان‌که در ماه‌های آینده همگی با توجّه به این موقعیّت گران‌بها، فرصت‌های موجود در هر فضایی را با هشیاری غنیمت شمرده عموم را با حیات و رسالت اعلای حضرت بهاءالله آشنا سازند.  برای استفادۀ کامل از فرصت‌های تبلیغی موجود در عالم بهائی گفتگوهای ممکن با هر فردی از افراد باید خلّاقانه مورد تأمّل قرار گیرد.  در این چنین گفتگوهای هدف‌مندی ادراک افزایش می‌یابد، قلوب منشرح می‌شود و در مواردی تقلیب بغتتاً ایجاد می‌گردد.  همگی به انجام این وظیفۀ ارزشمند دعوت می‌شوند و هیچ‌ کس نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم نماید.  از آستان مبارک حضرت محبوب عالمیان رجا می‌نماییم که امسال تماماً سرشار از سرورِ منبعث از آگاه نمودن نفوسی از طلوع یوم الله باشد، سروری که پاک‌ترین و شیرین‌ترین سرورها است.

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/node/242

 
پیام نوروز ۱۳۹۶
 
نوروز ۱۳۹۶
پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند
حلول عید سعید نوروز و فرارسیدن بهار جان‌فزا را به شما بندگان طلعت ابهی و عزیزان باوفای حضرت عبدالبهاء تبریک و تهنیت می‌گوییم.  امید چنان است که تجدید حیات طبیعت و وصول اخبار مسرّت‌بخش پیشرفت و تقدّم امر الله جان و روان آن خسته‌دلان را لطافت و طراوتی تازه بخشد.  نوروز ۱۳۹۶ آغاز دویستمین سال میلاد حضرت بهاءالله در شهر مقدّس طهران است، سالی که بهائیان جهان به همراه دیگر علاقه‌مندانِ صلح و اخوّت عظمتِ رسالت آن حضرت را برای تأسیس وحدت عالم انسانی جشن خواهند گرفت.  جمّ غفیری در شهرها و روستاها و بسیاری از هنرمندان، ادبا، شعرا، رهبران، اساتید و دیگر اندیشمندان در گوشه و کنار عالم بر طبق ذوق و ابتکار خویش آن نقطۀ عطف مهم در تاریخ نوع بشر را ارج نهاده ارمغان ظهور حضرتش را گرامی خواهند داشت، ارمغانی که مفهوم جدیدی از دین و هم‌چنین بینش روشنی از یگانگی نوع بشر و رهنمون‌های لازم برای تحقّق آن را در بر دارد.  چه نیکو است که بسیاری از هم‌وطنان منصف و مستعدّ شما حال بر خود می‌بالند که آن شخص بزرگوار فرزند خاک پاک ایران است و به خاطر این انتساب مبارک هم‌اکنون در سراسر دنیا کشور ایران مقدّس شمرده شده و نوروز فیروز سالیانه جشن گرفته می‌شود.  اشواق قلبی و ادعیۀ خالصانۀ این مشتاقان همواره متوجّه شما مقرّبان درگاه کبریا است.  الحمد لله که با تأییدات ملأ اعلی به ایرانیان و جهانیان نشان داده‌اید که علی‌رغم ظلم و ستم‌های بی‌شماری که از طرف متعصّبین بی‌انصاف مستمرّاً بر شما وارد می‌شود، با حکمت و شجاعت و مظلومیّتِ تام در راه محبّت به نوع انسان و نشر نفحاتِ وحدت می‌کوشید و از هیچ فرد و یا مقامی بغض و کینه‌ای در دل نداشته و ندارید.
[امضا:  بیت العدل اعظم]
 
برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/
 
پیام ١ مارس ٢٠١٧
 
ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)
 
      مارس  ٢٠١٧
دوستان عزیز و محبوب،
 
در جهانی بیش از پیش به هم وابسته، شرایط اجتماعی همۀ مردمان مورد توجّه بیشتری قرار می‌گیرد و اوضاع هر یک نمایان‌تر می‌شود.  با وجود پیشرفت‌هایی امیدبخش هنوز مسائل بسیاری هست که باید بر وجدان نوع بشر سنگینی نماید.  نابرابری، تبعیض، و استثمار آفت جان بشریّت است و در مقابل درمان‌های تجویزیِ طرح‌های سیاسی مختلف مقاوم به نظر می‌رسد.  ضربات اقتصادیِ این مصائب منجرّ به درد و رنجی ماندگار برای جمع کثیری گردیده و نقایص عمیق تثبیت شده‌ای را نیز در ساختار اجتماع به وجود آورده است.  هر نفسی که قلبش مجذوب تعالیم جمال مبارک شده باشد نمی‌تواند نسبت به این عواقب بی‌تفاوت بماند.  حضرت بهاءالله در لوح دنیا می‌فرمایند، "عالم منقلب است و افکار عباد مختلف.  نسأل اللّه ان یزیّنهم بنور عدله و یعرّفهم ما ینفعهم فی کلّ الأحوال انّه هو الغنیّ المتعال."  با تلاش جامعۀ بهائی برای کمک به بهبود اوضاع جهان، در سطح اندیشه و عمل، شرایط نامساعدی که بسیاری از مردم دنیا تجربه می‌کنند توجّه روزافزون جامعه را به خود معطوف خواهد داشت.
 
رفاه هر بخشی از مردم جهان به نحوی جدایی‌ناپذیر با رفاه کل به هم آمیخته است.  وقتی هر گروهی بدون در نظر گرفتن آسایش همسایگانش تنها به رفاه خود ‌اندیشد و یا منافع اقتصادی را بدون توجّه به تأثیرش بر محیط زیست که تأمین‌کنندۀ معاش همگان است دنبال ‌کند، حیات جمعی نوع بشر است که دست‌خوش آسیب می‌شود.  پس مانعی سرسخت در راه پیشرفت هدف‌مند اجتماعی قرار دارد:  حرص و منفعت‌طلبی شخصی اغلب بر رفاه همگانی غلبه می‌یابد.  ثروت در مقادیری وجداناً نامعقول اندوخته می‌شود و بی‌ثباتی حاصل از آن بر اثر توزیع نامتعادلِ درآمد و امکانات، هم در بین ملّت‌ها و هم در درون ملّت‌ها، وخیم‌تر‌ می‌گردد.  امّا اوضاع الزاماً نباید چنین باشد.  هرچند چنین شرایطی دست‌آورد تاریخ است ولی نباید مسیر آینده را تعیین کند و حتّی اگر رویکردهای اقتصادی رایج جوابگوی نیازمندی‌های مرحلۀ نوجوانی نوع بشر بوده است قطعاً برای رفع احتیاجات دوران طلوع عصر بلوغ او نارسا خواهد بود.  هیچ دلیلی برای تداوم بخشیدن به ساختارها، قوانین، و سیستم‌هایی که آشکارا از تأمین منافع همگان عاجز است قابل توجیه نیست.  تعالیم دیانت بهائی جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است که کسب، توزیع و استفاده از ثروت و منابع، بُعدی اخلاقی در بر دارد.
 
تنش‌های حاصل از فرایند طویل‌ المدّتِ انتقال از جهانی پراختلاف به جهانی متّحد در روابط بین‌المللی و هم‌چنین در عمیق‌تر شدن شکاف‌هایی که بر جوامع بزرگ و کوچک اثر می‌گذارد احساس می‌شود.  با مشاهدۀ نقص گسترده در شیوه‌های فکری متداول، عالم بشری به شدّت نیازمند یک نظام اخلاقی مشترک است یعنی یک چارچوب قابل اعتماد برای حلّ و فصل بحران‌هایی که هم‌چون ابرهای طوفان‌زا غلیظ‌تر می‌گردد.  بینش حضرت بهاءالله بسیاری از پیش‌فرض‌هایی را که مجازند گفتمان معاصر را شکل ‌‌دهند به چالش می‌کشد از جمله اینکه منفعت‌طلبی شخصی مروّج رفاه است و نه تنها نباید به هیچ وجه محدود شود بلکه ابراز آن از طریق رقابت‌های بی‌امان شرط پیشرفت می‌باشد.  افکار بهائی با سنجش ارزش افراد بر حسب میزان ثروتی که می‌توانند ذخیره کنند و یا بر اساس مقدار کالای بیشتری که نسبت به دیگران می‌توانند مصرف نمایند مطلقاً سازگاری ندارد.  امّا از سوی دیگر تعالیم بهائی با نفی همه‌جانبۀ ثروت و آن را ذاتاً نامطبوع و غیر اخلاقی شمردن موافق نیست و ریاضت را نیز منع می‌نماید.  ثروت باید به بشریّت خدمت کند، استفاده از آن ‌باید با اصول روحانی هم‌خوان باشد، و سیستم‌ها در پرتو این اصول باید ایجاد شود.  به فرمودۀ حضرت بهاءالله، "هیچ نوری به نور عدل معادله نمی‌نماید.  آنست سبب نظم عالم و راحت امم."

چندی پیش راجع به دسته گل جدید آیت الله بهائی ستیز مکارم شیرازی مطلبی تقدیم شد:

اینک در همین مورد مقاله ای را که از آدرس زیر گرفته شده تقدیم دوستان عزیز می کند تا بار دیگر ادعاهای دروغین رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران روشن گردد.
جانتان خوش باد

 
عمو مکارم و بعضی از مکرهای او
نویسنده: مریم دادگر                                       
آیت الله مکارم شیرازی،[1] در تاریخ ١٣ آبان ١٣٩٥، در دیدار با دو تن از مقامات وزارت  امور دینی اندونزی که از ایران بازدید می‌کردند گفته است: «دشمنان ما بر ضد ما تبلیغ می‌کنند که اقلیت‌های مذهبی در کشور ما آزاد نیستند، آنان در آزادی و امنیت کامل مشغول گذاران زندگی هستند و این تبلیغات بدون شک دروغ است«. وی همچنین گفته است: «ما فتوا داده‌ایم که اهانت به مقدسات اهل سنت شرعاً جایز نیست  «و برای اثبات  ادعاهای خود می‌گوید: «فرزندان یکی از علمای برجسته اهل سنت مرا عمو صدا می‌زنند«.[2]
آیت الله مکارم شیرازی در بارۀ وضعیت بهاییان ایران به مقامات وزارت امور دینی اندونزی می‌گوید: «اگر امروز عده‌ای با مراجعه به وزارت امور دینی اندونزی ادعا می‌کنند به عنوان یکی از مذاهب موجود در ایران فعال هستند، باید بگویم بهائیت مذهب نیست«.[3]
خطوط زیر مروری است بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران در مقایسه با نظر عمو «مکارم «مبنی بر شرایط «آزادی و امنیت کامل«اهل سنت، بزرگ‌ترین اقلیت دینی مسلمان و  بهائیت، بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیر مسلمان در ایران.
اهل سنت، بزرگ‌ترین اقلیت دینی مسلمان
پاسخی مختصر از داگلاس مارتین، به ردیۀ ویلیام میلر کشیش انگلیسی با عنوان:
«دیانت بهائی: تاریخ و تعالیم آن»
 
ویلیام مک الوی میلر کشیش انگلیسی در 1974 میلادی کتابی در 358 صفحه شامل ضمائم و فهرست با عنوان «دیانت بهائی: تاریخ و تعالیم آن» در ردّ دیانت بهائی منتشر کرد. این کتاب اخیراً در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است. مترجم آن خانم لیلا چمن خواه زرندی معرفی شده اند. ایشان تمایل خاصّی به تألیف و یا ترجمۀ مقالات و کتبی درارتباط با ادیان بابی و بهائی دارند. مقالات و کتب مزبور ظاهراً عنوان تحقیقی دارند، امّا در حقیقت از جهاتی در شمار ردّیه ها علیه ادیان بابی و بهائی محسوب می گردند. (1)
 
ایرادها و شبهات ردّیۀ میلر از جمله ایرادهای قدیم و جدیدی است که موارد جدید آن در دهه های اخیر توسط معدودی از مخالفین دیانت بهائی در غرب و نیز بهائی ستیزان شیعه در ایران- بخصوص پس از به وجود آمدن جمهوری اسلامی ایران- مورد توجّه خاصّ و تکرار مکرّر واقع شده است و از جمله اهداف اصلی آن حمله به نظم بدیع و اداری بهائی و مرکز جهانی آن بیت العدل اعظم و تخریب عهد و میثاق بی مثیل تشریع شده در دیانت بهائی می باشد.
 
جناب داگلاس مارتین در مقاله ای پاسخی مختصر به ردیۀ میلر داده اند که ترجمۀ آن را که توسط حوریوش رحمانی انجام شده به پیوست تقدیم طالبین می نماید. این ترجمه از اصل مقاله به انگلیسی در مجلّد چهارم Baha’i Studies، نشریۀ انجمن مطالعات بهائی اتاوا مجلّد 12 سال 1978 انجام شده است.
 
در پیشگفتاری بر این مقاله از فریدون وهمن پس از توضیحاتی متین دربارۀ علل مخالفت و ردّیه نویسی بعضی کشیشان مسیحی علیه ادیان بابی  بهائی در یک قرن و نیم اخیر، چنین آمده است: «... درمیان این میسیونرها [مبشّرین مسیحی ای که در ایران بوده اند] ویلیام میلر در مقابله با آیین بهائی مقام خاصّی دارد. وی سال ها در ایران زندگی کرد و فارسی را به خوبی آموخت. تفاوت او با دیگر همکارانش آن بود که به مانند برخی روحانیون کنونی مسلمان مبارزه با بهائیان را نیز جزئی از فعّالیّت های خود ساخت و با نگارش دو اثر و مقالاتی چند، به خیال خود به ردّ این آیین پرداخت. از جمله کتابی به نام "دیانت بهائی: تاریخ و تعالیم آن" که در سال 1974 به چاپ رسید در این کتاب میلر به تعالیم بهائی و به تاریخ مستندی که اینک بر اساس اسناد استوارتر از همیشه در دسترس است نپرداخته. بلکه همّ و کوشش خود را صرف یافتن نقاط ضعف این تاریخ نموده از جمله اقدامات صبح ازل و سپس مسألۀ نقض محمّد علی و تلاش های طرفداران او برای بی اعتبار ساختن وصیّت نامۀ حضرت بهاءالله و مقام مرکز میثاق حضرت عبدالبهاء و غیره. در این کوشش وی از کمک های جمعی از جمله جلال ازل نوۀ میرزا یحیی صبح ازل، و نیز آنچه ناقضین عهد و میثاق برای ادوارد براون ارسال داشته و در اسناد او موجود است نیز بهره برده است.
 
بهائی ستیزان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها آیات عظامی که دارای مقامات حکومتی نیز هستند، در حالی که هنوز که هنوز است مشکل اختلافات و نزاع های تئوریک و عملی شیعه و سنی را حل نکرده اند و در آتش این اختلافات میلیون ها مسلمان را سوزانده و می سوزانند، بهائیان را نیز سپربلای امیال و هوی و هوس دنیوی و اختلافات فرقه ای خود قرار داده، نه تنها در ایران ایشان را از حقوق شهروندی محروم کرده اند و خون بهائیان بی گناه را ریخته اند، بلکه دیگر کشورهای مسلمان را نیز تحریک به بهائی ستیزی می کنند.
 
به عنوان مثال قبلاً کوشیدند تا حکومت مالزی را علیه بهائیان بشورانند http://velvelehdarshahr.org/node/373 که اقداماتشان برعکس نتیجه داد!
اینک نیز در خبرها دسته گل جدید آیت الله بهائی ستیز خستگی ناپذیر مکارم شیرازی منتشر شده است که سعی در تحریک کشور اندونزی به بهائی ستیزی نموده اند. و این درحالی است که دست و پا زده اند تا به مقامات وزارت امور دینی اندونزی بقبولانند که آیات عظام شیعه حقوق سنیان در ایران را رعایت می کنند و یکی از استدلال هایشان در این خصوص این است که «فرزندان یکی از علمای برجستۀ اهل سنت ایشان را عمو صدا می زنند»! برای آن که اعترافات رسمی ایشان در قانونی کردن بهائی ستیزی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که سند و شاهدی آشکار بر عدم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی بهائیان در جمهوری اسلامی ایران است ببینید، عین خبر مربوطه را در زیر تقدیم می کند تا دروغ و ریا و بی حیایی امثال جناب محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوّۀ قضائیه نیز که همیشه در کمیسیون و شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر مجامع مدعی رعایت حقوق شهروندی بهائیان هستند، آشکارتر از قبل گردد.
 
با احترام حامد صبوری
 
17 آبان 1395

 
 
کد خبر: 397816 | تاریخ مخابره :۱۳۹۵/۸/۱۳ - ۱۴:۳۷ | سرویس: مراجع و علما 2
 
 
آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛
 
بهائیت جریانی سیاسی وابسته به رژیم صهیونیستی است
 
حوزه/ بهائیت مذهب نیست، بلکه یک جریان سیاسی وابسته به رژیم صهیونیستی می باشند که مرکز فعالیت سیاسی آنها فلسطین اشغالی است.
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حضرت  آیت الله مکارم شیرازی ظهر امروز در دیدار مقامات وزارت امور دینی اندونزی اظهارداشتند: آنچه بر ضد شیعه منتشر می کنند جنبه سیاسی دارد یعنی سیاست های غربی با کمک وهابی ها وجود یک مملکت شیعه مستقل قوی را نمی توانند تحمل کنند و به همین دلیل شبهاتی که دروغ و کذب محض است را منتشر می کنند.