خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

پیام ۹ مهر ١۳۹۳ بیت العدل اعظم خطاب به احبّای جان‌فشان ایران

 دوستان عزیز

با مسرت فراوان پیام جانبخش بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جانفشان ایران را تقدیم می کند تا قلوب جان گیرد و ارواح روح و ریحان.

لطفا پیام مبارک را برای دوستان عزیز خود ارسال فرمایید.

قربان روی و خویتان