×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
مانكجی صاحب، و تحقّق وعود اسلامی
1387/10/09
ولوله در شهر ۱جام جم درصفحات 18-19مطالبی راجع به «مناسبات مانكجی هاتریا با بهائیان» و «اردشیرجی ریپورتر» وارتباط آنها با سرویس اطّلاعاتی انگلستان و فراماسونری وخِبرگی مانكجی صاحب درفن «تاریخ سازی» و «سره تراشی،» ازجمله به قلم آقای موسی فقیه حقّانی، {یكی ازاضلاع مثلث مورّخین رسمی، آقایان عبدالله شه ...
ادامه مطلب
یوم تبلی السرائر
1387/10/08
ولوله در شهر ۱ یوم تبلی السرائر (روزی كه پنهانی ها آشكار شود[i])درصفحۀ 47 ایّام حضرت آیت الله تسخیری گفته اند: «بهائیّت رویا روی جهان اسلام» است. دركنارمصاحبۀ ایشان نیزفهرست كتب ردّیّۀ ضدبهائی وسایت بهائی ستیز بهائی پژوهی، بدون آن كه حتّی یك منبع بهائی درآن مذكورباشد، ارائه ومعرّفی شده است تا ...
ادامه مطلب
موطن محبوب
1387/10/08
ولوله در شهر ۱ای موطن محبوب من ای كشورایران                         ای كعبۀ مقصودمن ای مهد دلیرانهم منشاء علم وادب وفضل وكمالی                         هم مركزشعر و هنر و حكمت و عرفان ای مكتب فردوسی وسعدی كه به هرقرن                         صدها ز تو برخاست اساتید سخندانمفتوح شد از ان ...
ادامه مطلب
ویژه نامۀ جام جم چاپ مكّه
1387/10/08
ولوله در شهر ۱ اوایل ظهورحضرت محمّداست، كفّارقریش درمكّه به آزار و اذیّت وشكنجۀ مسلمانان پرداخته اند. اوضاع برآنان چنان سخت شده، كه حضرت محمّدص گروهی ازایشان را امر می فرمایند كه به حبشه پناه برند. دوگروه به فاصلۀ زمانی ازهم كه سرپرستی یكی ازآنها باجعفربن ابی طالب بود ودریكی ازآنها نیز دخترحضرت رس ...
ادامه مطلب
بیایید قدر مربیّان آسمانی را بدانیم
1387/10/07
ولوله در شهر ۱حضرت بهاءالله، بنیانگذارآیین بهائی،می فرمایند: «به علماء از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصریم، از نقطه اولی (حضرت باب) روُحُ ما سِواهُ فِداه چه تقصیری ظاهر كه هدفِ رِصاصش (گلوله سربی) نمودید. نقطه اولی مقصر، از خاتم النّبیین روح العالمین له الفداء چه تقصیری باهر كه بر قتلش مجلس شوری ...
ادامه مطلب